ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ САХИУЛЖ БАЙНА

December 14, 2020 1700

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад халдвар хамгааллын дэглэм, халдваргүйтгэл, орчны эрүүл ахуйд хяналт тавьж зарим зөрчлийг газар дээр арилгуулж байна.
Үйлчилгээний байгууллагууд маскгүй хүнд үйлчлэхгүй, ажилчидаа халдвар хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангаж, халдваргүйтгэл, орчны эрүүл ахуйг сайтар сахиж ажиллахыг АНХААРУУЛЖ байна.
Мэргэжлийн хяналтын газраас тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй, удаа дараа зөрчил гаргасан үйлчилгээний газарт хуульд заасан арга хэмжээ тооцож ажиллана.
Иргэд та бүхэн үйлчилгээний газраар үйлчлүүлэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахиж үйлчилгээ авахыг ЗӨВЛӨЖ байна.

Холбоотой мэдээ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ САХИУЛЖ БАЙНА

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад халдвар хамгааллын дэглэм, халдваргүйтгэл, орчны эрүүл ахуйд

December 14, 2020

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД АЖИЛЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН БАЙГУУЛЛАГА, ЯВАГДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

1. Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, шуудан 2. Цахилгаан, дулаан, усан хангамж, уст цэгийн үйлчилгэ

November 20, 2020

© 2021 Өвөрхангай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.