Төрийн үйлчилгээ

Тусгай зөвшөөрөл авсан иргэн аж ахуй нэгжийн нээлттэй  мэдээлэл         ҮЗЭХ
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай журам     ҮЗЭХ
НМХГ-ын дарга иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь   ҮЗЭХ 
Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь       ҮЗЭХ
НМХГ-ын үйл ажиллагаатай холбогдох хуулийн дэлгэрэнгүй       ТАТАХ
Мах, махан бүтээгдэхүүн  экспортлоход мэдүүлэг хэрхэн бэлдэх тухай       ТАТАХ
Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд импортын мэдэгдэл олгоход шаардлагатай баримт бичгийн бүрдлийг шалгах хуудас (Маягт 3,4)   ТАТАХ 
Барилга байгууламжийн гэрчилгээ олгоход бүрдүүлэх материал  ТАТАХ  
Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх баримт бичиг     ТАТАХ
Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлого гарсан үед бүрдүүлэх баримт бичиг       ТАТАХ
Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлого гарсан үед бүрдүүлэх баримт бичиг       ТАТАХ
Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг       ТАТАХ
Цөмийн болон Цацрагийн аюулгүй байдалтай холбоотой хууль, дүрэм журмын жагсаалт       ТАТАХ
Цөмийн болон Цацрагийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандартын жагсаалт       ТАТАХ
Тэсэлгээний ажил үйлчилгээний хяналтын хуудас авахад шаардагдах бүрдүүлэх материал     ТАТАХ
Ашигт малтмалын ордын ашиглах лиценз эзэмшигч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн тухайн орд уурхайн обьект дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт       ТАТАХ
Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг            Татах
Барилгын зураг төсөлд эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материал ТАТАХ

 

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.