Ёс зүйн зөвлөл

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ёс зүйн зөвлөл нь тус газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/21 дугаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлагдсан. Ёс зүйн зөвлөл нь тус газрын төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, тэдгээртэй холбоотой ёс зүйн зөрчлийг хянан хэлэлцэж, ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Үйл ажиллагаандаа Монгол УЛсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/65 дугаар тушаалаар батлагдсан “ Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төрийн захиргааны болон үйлчилгээний алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөн ажиллаж байна.

ЁС ЗҮЙН КОДЫН БҮРТГЭЛ татаж авах

ЁС ЗҮЙН ХОРОО АЖИЛЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

  • “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”. ЗГ-ын 2019 оны 33-р тогтоол. Татаж авах…
  • “МХ Байгууллагын Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”. МХЕГ-ын даргын 2019 оны 65-р тушаал. Татаж авах…
  • НМХГ-ын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам Татаж авах
  • НМХГ-ын Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай  Татаж авах

НМХГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ДАРГА, ГИШҮҮД

Дарга:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Т.Ганбаатар

Утас: 77775000. НМХГ-ын байр, 2 давхар 211 тоот

Нарийн бичгийн дарга:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэн А.Хулан

Гишүүд:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс: Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга Ш.Сандаг-Очир

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн дарга З.Болормаа 

Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Энхбат

 

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.