ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

July 9, 2020 923

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 6 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

Нэгдүгээр асуудал:

Эрүүл мэндийн байгууллагад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Хоёрдугаар асуудал:

Озон задалдаг бодис ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Гуравдугаар асуудал:

Соёлын төвүүдэд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Дөрөвдүгээр асуудал:

Авто засвар, угаалгын газруудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Тавдугаар асуудал:

Зочид буудал, дэн буудлуудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Зургаадугаар асуудал:

ЭИХХЦХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагчдын хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд хийсэн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын танилцуулга

Эрүүл мэндийн байгууллагад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Байгальмаа танилцууллаа

АЖ АХУЙН,  НЭГЖИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ Озон задалдаг бодис ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Х.Оюунчимэг танилцууллаа

Соёлын төвүүдэд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Соёлын хяналтын улсын байцаагч Б.Өнөржаргал танилцууллаа

Авто засвар, угаалгын газруудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Бүжинлхам танилцууллаа

Зочид буудал, дэн буудлуудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Мөнхгэрэл танилцууллаа

АЖ АХУЙН,  НЭГЖИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Холбоотой мэдээ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

    Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хоёрдугаар хурал

May 27, 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2020 оны 10 дуг

October 29, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2020 оны 10 дугаа

October 22, 2020

© 2022 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.