ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

July 2, 2020 850

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын Тамгын газрын дарга М.Баянмөнх удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 7 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 02 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

Нэгдүгээр асуудал:

Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Хоёрдугаар асуудал:

Хүнсний үйлдвэрүүдийн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Гуравдугаар асуудал:

Хүнсний худалдааны газруудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Дөрөвдүгээр асуудал:

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Тавдугаар асуудал:

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, ХЦС, ШТС, автомашиныг хий цэнэглэх станцуудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Зургаадугаар асуудал:

Малын эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Долоодугаар асуудал:

Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжид хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнхөө танилцууллаа

Хүнсний үйлдвэрүүдийн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Тээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Хадбаатар танилцууллаа

Хүнсний худалдааны газруудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Х.Чимгээ танилцууллаа

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Хонгор танилцууллаа

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, ХЦС, ШТС, автомашиныг хий цэнэглэх станцуудад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Газрын тос, хийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Мөнхболд танилцууллаа

Малын эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагад хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Э.Оюунсоёмбо танилцууллаа

Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжид хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тухай Хэмжил зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Отгонсүрэн танилцууллаа

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Холбоотой мэдээ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

    Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хоёрдугаар хурал

May 27, 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2020 оны 10 дуг

October 29, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2020 оны 10 дугаа

October 22, 2020

© 2022 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.