ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ Б ТУШААЛ

March 22, 2020 11052
1 Г.Жавхлангийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/1 Нээх
2 Т.Одонтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/2 Нээх
3 Б.Энхтайваныг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/3 Нээх
4 Э.Сарангэрэл цалингүй чөлөө олгох тухай Б/4 Нээх
5 Ц.Цэнгэлбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/5 Нээх
6 М.Цэвэлмааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/6 Нээх
7 Б.Батбилгүүнийг шилжүүлэн ажлуулах тухай Б/7 Нээх
8 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/8 Нээх
9 Сургалтад оролцуулах тухай Б/9 Нээх
10 М.Баасандоржийг албан үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэх тухай Б/10 Нээх
11 О.Алтантуулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/11 Нээх
12 Д.Дашдуламд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/12 Нээх
13 М.Мөнхсаруулд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/13 Нээх
14 Г.Туяад сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/14 Нээх
15 С.Одсүрэнг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/15 Нээх
16 Б.Батмөнхөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/16 Нээх
17 Д.Солонго-ыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/17 Нээх
18 Э.Жавхланг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/18 Нээх
19 Ш.калибекыг ажилд томилох тухай Б/19 Нээх
20 Б.Халиунааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/20 Нээх
21 Д.Солонгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/21 Нээх
22 Б.Батмөнхөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/22 Нээх
23 О.Золзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/23 Нээх
24 Ж.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/24 Нээх
25 Т.Батсүхэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/25 Нээх
26 Ч.Болорсайханд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/26 Нээх
27 Г.Нарантуяад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/27 Нээх
28 Ч.Энхчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/28 Нээх
29 Г.Уламбаяр төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/29 Нээх
30 С.Бүрэнжаргалыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/30 Нээх
31 С.Ренчинлхамд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/31 Нээх
32 Ж.Туулыг албан тушаалд томилох тухай Б/32 Нээх
33 А.Мөнх-эрдэнэ-ийг албан тушаалд томилох тухай Б/33 Нээх
34 Б/34 Нээх
35 Х.Ундармааг албан тушаалд томилох тухай Б/35 Нээх
36 Х.Алтанчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/36 Нээх
37 Г.Эрдэнэхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/37 Нээх
38 Д.Уранцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/38 Нээх
39 Б.Ичинхоролыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/39 Нээх
40 Б.Уянгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/40 Нээх
41 Э.Шинэцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/41 Нээх
42 Сургалтад оролцуулах тухай Б/42 Нээх
43 А.Жаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/43 Нээх
44 Ш.Гантуяагийн хүүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/44 Нээх
45 Д.Ганцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/45 Нээх
46 С.Сансар-Азыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/46 Нээх
47 Б.Уянгыг албан тушаалд томилох тухай Б/47 Нээх
48 Г.Отгонцэцэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/48 Нээх
49 Л.Хишигсүрэнг албан тушаалд томилох Б/49 Нээх
50 Г.Эрхэмбаатарыг ажилд томилох тухай Б/50 Нээх
51 Б.Мөнхдэлгэрийг албан тушаалд томилох тухай Б/51 Нээх
52 Б.Хаш-эрдэнийг албан тушаалд томилох тухай Б/52 Нээх
53 Б.Болормааг албан тушаалд томилох тухай Б/53 Нээх
54 Ц.Идэрбатыг албан тушаалд томилох тухай Б/54 Нээх
55 Г.Отгонсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/55 Нээх
56 Г.Ганзаяаг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/56 Нээх
57 Б.Уянгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/57 Нээх
58 Г.Уртанасанд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/58 Нээх
59 Б.Хундмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/59 Нээх
60 Т.Хуланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/60 Нээх
61 Э.Чулуунхишигтэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/61 Нээх
62 Б.Алтанзулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/62 Нээх
63 Г.Ганбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/63 Нээх
64 О.Бүдханд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/64 Нээх
65 С.Батмөнхийг сэлгэн ажиллуулах тухай Б/65 Нээх
66 Г.Энхмаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/66 Нээх
67 Н.Дэлгэртуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/67 Нээх
68 С.Сансар-Азыг албан тушаалд томилох тухай Б/68 Нээх
69 А.Ренчинванжилд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/69 Нээх
70 Б.Энхцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/70 Нээх
71 Г.Цэцэгдэлгэрт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/71 Нээх
72 Б.Пүрэвжаргалыг ажилд томилох тухай Б/72 Нээх
73 Д.Оюунбилэгийг шилжүүлэн ажилуулах тухай Б/73 Нээх
74 Э.Казизаг ажилд томилох тухай Б/74 Нээх
75 Д.Анхтуяагийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/75 Нээх
76 Г.Отгонсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/76 Нээх
77 Ш.Оюунчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/77 Нээх
78 Э.Оюунсоёмбод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/78 Нээх
79 Б.Золзаяаг албан тушаалд томилох тухай Б/79 Нээх
80 Ч.Баярсанаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/80 Нээх
81 Б.Цэрэнхандад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/81 Нээх
82 М.Чанцалдуламыг албан тушаалд томилох тухай Б/82 Нээх
83 А.Цэцэгмааг албан тушаалд томилох тухай Б/83 Нээх
84 Г.Энхбаярыг туршилтын хугацаагаар томилох тухай Б/84 Нээх
85 Б.Хандсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/85 Нээх
86 Л.Батжаргалд  цалинтай чөлөө олгох тухай Б/86 Нээх
87 О.Энхболдод цалинтай чөлөө олгох тухай Б/87 Нээх
88 П.Туяацэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/88 Нээх
89 Я.Хандармааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/89 Нээх
90 С.Шинэбаярыг албан тушаалд томилох тухай Б/90 Нээх
91 Т.Энхтүвшинг албан тушаалд томилох тухай Б/91 Нээх
92 Э.Дашмааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/92 Нээх
93 Г.Отгонцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/93 Нээх
94 Т.Батцэнгэлийг албан тушаалд томилох тухай Б/94 Нээх
95 Б/95 Нээх
96 Б/96 Нээх
97 М.Батсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/97 Нээх
98 Э.Энх-Очирыг ажилд томилох тухай Б/98 Нээх
99 Ж.Гэрэлмааг албан тушаалд томилох тухай Б/99 Нээх
100 Л.Сэлэнгийг албан тушаалд томилох тухай Б/100 Нээх
101 Ажлын цагийг хорогдуулах тухай Б/101 Нээх
102 М.Мөнхбаярыг албан тушаалд томилох тухай Б/102 Нээх
103 Д.Энхцэцэгийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/103 Нээх
104 Т.Гэрэлчимэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/104 Нээх
105 Б.Хуланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/105 Нээх
106 С.Баясгаланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/106 Нээх
107 Г.Ганзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/107 Нээх
108 Г.Номинд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/108 Нээх
109 Т.Дулмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/109 Нээх
110 Ж.Цэвээнийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/110 Нээх
111 С.Эрдэнийг албан тушаалд томилох тухай Б/111 Нээх
112 Б.Бат-Оргилыг ажилд томилох тухай Б/112 Нээх
113 М.Батсайханыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/113 Нээх
114 Т.Сайнааг ажилд томилох тухай Б/114 Нээх
115 Б.Тамирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/115 Нээх
116 Г.Батсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/116 Нээх
117 Э.Отгонсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/117 Нээх
118 Н.Мягмарсүрэнгийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/118 Нээх
119 Э.Одонтуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/119 Нээх
120 Ч.Баярбаясгалангын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/120 Нээх
121 Ц.Төржаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/121 Нээх
122 Ү.Гантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/122 Нээх
123 Д.Урнааг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/123 Нээх
124 Э.Дашмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/124 Нээх
125 М.Бат-Очирыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/125 Нээх
126 Ш.Бямбаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/126 Нээх
127 Б.Уянгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/127 Нээх
128 Ч.Отгонжаргалыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/128 Нээх
129 О.Болор-Эрдэнийг сэлгэн ажилуулах тухай Б/129 Нээх
130 С.Буянжаргалыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/130 Нээх
131 П.Туяацэцэгийг ажилд томилох тухай Б/131 Нээх
132 С.Баттөрийг ажилд томилох тухай Б/132 Нээх
133 Б.Эрдэнэцогтыг ажилд томилох тухай Б/133 Нээх
134 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/134 Нээх
135 Б.Сүхбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/135 Нээх
136 М.Оюунбатад чөлөө олгох тухай Б/136 Нээх
137 Л.Зүмпэрэлмаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/137 Нээх
138 Ч.Пүрэвсүрэнг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/138 Нээх
139 Б.Эрдэнэцогтыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/139 Нээх
140 Х.Отгонтуулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/140 Нээх
141 Д.Доржсүрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/141 Нээх
142 Х.Солонгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/142 Нээх
143 Д.Жаргалсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/143 Нээх
144 М.Ууганбаатарыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/144 Нээх
145 С.Гантөмөрийг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/145 Нээх
146 Ажлын цагийг хорогдуулах тухай Б/146 Нээх
147 Г.Самданг ажлаас чөлөөлж хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/147 Нээх
148 А.Оюунтүлхүүрт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/148 Нээх
149 Д.Эрдэнэ-Очирыг ажлаас нь чөлөөлөх тухай Б/149 Нээх
150 Д.Эрдэнэ-Очирыг албан тушаалд томилох тухай Б/150 Нээх
151 Н.Энхмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/151 Нээх
152 С.Гантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/152 Нээх
153 Д.Рэгзэдсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/153 Нээх
154 Б.Алтантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/154 Нээх
155 Э.Отгонсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/155 Нээх
156 Д.Ганцэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/156 Нээх
157 Б.Сүрмааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/157 Нээх
158 Б.Очмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/158 Нээх
159 С.Долгорт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/159 Нээх
160 Д.Соёлмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/160 Нээх
161 Л.Мөнхсаруулд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/161 Нээх
162 Б.Баянхутагт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/162 Нээх
163 А.Худайбергенд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/163 Нээх
164 Э.Отгонсүрэнд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/164 Нээх
165 А.Жаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/165 Нээх
166 Ц.Энхзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/166 Нээх
167 Ц.Төржаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/167 Нээх
168 Д.Дэлгэрмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/168 Нээх
169 Г.Ганбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/169 Нээх
170 З.Сарангэрэлийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/170 Нээх
171 Б.Чулуунчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/171 Нээх
172 О.Нарангэрэлийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/172 Нээх
173 А.Цэцэгмааг цалинтай чөлөө олгох тухай Б/173 Нээх
174 Д.Цэндсүрэнг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/174 Нээх
175 Н.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/175 Нээх
176 Б.Баярмаад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/176 Нээх
177 Д.Ганчимэгийг сэлгэн ажиллуулах тухай Б/177 Нээх
178 Б.Пүрэвсүрэнийг ажилд томилох тухай Б/178 Нээх
179 С.Баттөрийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/179 Нээх
180 У.Энхтөрийг албан тушаалд томилох тухай Б/180 Нээх
181 Г.Батзоригийг ажилд томилох тухай Б/181 Нээх
182 Х.Ганчимэгийг ажилд томилох тухай Б/182 Нээх
183 Д.Батжаргалыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/183 Нээх
184 С.Төмөрбатад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/184 Нээх
185 Н.Баасандоржийг ажилд томилох тухай Б/185 Нээх
186 Б.Басхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/186 Нээх
187 Б.Халиунааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/187 Нээх
188 О.Сувдийг ажилд томилох тухай Б/188 Нээх
189 Э.Хадбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/189 Нээх
190 Т.Тогтохбаярыг ажилд томилох тухай Б/190 Нээх
191 М.Мөнхзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/191 Нээх
192 Д.Номинбаатарыг ажилд томилох тухай Б/192 Нээх
193 Н.Шинэ-Оргилд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/193 Нээх
194 М.Ганбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/194 Нээх
195 Б.Буджавыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/195 Нээх
196 Г.Мөнхтулгыг ажилд томилох тухай Б/196 Нээх
197 Д.Баасанжаргалд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/197 Нээх
198 Э.Дашмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/198 Нээх
199 Б.Болормааг тасгийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/199 Нээх
200 Хэлтсийн ахлах болон тасгийн дарга нарыг томилох тухай Б/200 Нээх
201 Б.Билэгсайханыг төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/201 Нээх
202 Б/202 Нээх
203 Р.Дулмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/203 Нээх
204 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/204 Нээх
205 А.Жаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/205 Нээх
206 Х.Энхнямд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/206 Нээх
207 Я.Дамдинрагчааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/207 Нээх
208 А.Есүхэйг ажилд томилох тухай Б/208 Нээх
209 Б/209 Нээх
210 И.Баттөгс цалинтай чөлөө олгох тухай Б/210 Нээх
211 Б.Бат-Эрдэнэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/211 Нээх
212 Н.Мөнхзулыг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/212 Нээх
213 Д.Ганчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/213 Нээх
214 А.Цэцэгмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/214 Нээх
215 Т.Балжиннямыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/215 Нээх
216 О.Отгонбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/216 Нээх
217 Б.Өлзийхишигт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/217 Нээх
218 Ж.Гэрэлмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/218 Нээх
219 Н.Номинд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/219 Нээх
220 С.Мөнхсүлдэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/220 Нээх
221 Д.Лхамсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/221 Нээх
222 П.Дашдаваад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/222 Нээх
223 Х.Байгалийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/223 Нээх
224 Г.Батнасанг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/224 Нээх
225 Б.Болормааг төрийн албанаас халах тухай Б/225 Нээх
226 Б.Баярмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/226 Нээх
227 Т.Цолмонг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/227 Нээх
228 Л.Баясгаланг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/228 Нээх
229 Т.Түмэндэмбэрэлийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/229 Нээх
230 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/230 Нээх
231 С.Уранчимэгийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/231 Нээх
232 Г.Энхбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/232 Нээх
233 Г.Энхээг албан тушаалд томилох тухай Б/233 Нээх
234 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/234 Нээх
235 Г.Вандандэмидэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/235 Нээх
236 Л.Жаргалсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/236 Нээх
237 Б.Баярмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/237 Нээх
238 Ч.Амарсанаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/238 Нээх
239 Шинээр томилогдсон албан хаагчдын 2020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/239 Нээх
240 М.Бадамцэцэгийг ажлаас чөлөөлх тухай Б/240 Нээх
241 Ж.Энхмааг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/241 Нээх
242 Б.Туяаг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/242 Нээх
243 Э.Энх-Очирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/243 Нээх
244 Б.Номинд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/244 Нээх
245 Б.Халиунаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/245 Нээх
246 Б.Пүрэвжаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/246 Нээх
247 Д.Энхчимэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/247 Нээх
248 Д.Сарантуяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/248 Нээх
249 Б.Эрхэмбаярыг жилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/249 Нээх
250 А.Бямбасүрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/250 Нээх
251 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/251 Нээх
252 О.Болор-Эрдэнийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/252 Нээх
253 Б.Туулыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/253 Нээх
254 Д.Эрдэнэтуяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/254 Нээх
255 Э.Нарангаравын хүүхэл асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/255 Нээх
256 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/256 Нээх
257 Ц.Энхзаяад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/257 Нээх
258 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/258 Нээх
259 А.Жаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/259 Нээх
260 С.Болорцэцэгийг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/260 Нээх
261 О.Алтантуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/261 Нээх
262 Б.Ганболдыг албан тушаалд томилох тухай Б/262 Нээх
263 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/263 Нээх
264 Т.Энхтүвшинг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/264 Нээх
265 П.Туяаг албан тушаалд томилох тухай Б/265 Нээх
266 Д.Өлзийбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/266 Нээх
267 Ө.Цэндсүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/267 Нээх
268 Г.Нэмэхбуянд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/268 Нээх
269 О.Сувдыг ажлаас чөлөөлж ажилд томилох тухай Б/269 Нээх
270 Б.Догмидцэрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/270 Нээх
271 Б.Хишигжаргалыг албан тушаалд томилох тухай Б/271 Нээх
272 Д.Чулуунчимэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/272 Нээх
273 Г.Батбаатарыг албан тушаалд томилох тухай Б/273 Нээх
274 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/274 Нээх
275 Л.Энхтуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/275 Нээх
276 Ц.Төржаргалыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/276 Нээх
277 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/277 Нээх
278 Д.Эрдэнэтуяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/278 Нээх
279 С.Лхагдуламд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/279 Нээх
280 П.Даваатөмөрт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/280 Нээх
281 С.Баасанцээд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/281 Нээх
282 Ш.Оюунчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/282 Нээх
283 О.Пүрэвжавт цалингүй чөлөө олгох тухай Б/283 Нээх
284 А.Цэцэгмаад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/284 Нээх
285 С.Шинэбаярыг хэлтсийн ахлахын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Б/285 Нээх
286 Д.Ганчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/286 Нээх
287 Т.Хуланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/287 Нээх
288 Ш.Оюунчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/288 Нээх
289 М.Энхжаргалыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/289 Нээх
290 Б.Лувсанжамцыг ажилд томилох тухай Б/290 Нээх
291 Б.Энхтунгалагийг ажилд томилох тухай Б/291 Нээх
292 Буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/292 Нээх
293 Ч.Дэлгэрсайханыг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/293 Нээх
294 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/294 Нээх
295 Я.Дамдинрагчааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/295 Нээх
296 Б.Хундмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/296 Нээх
297 Т.Намуунгоод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/297 Нээх
298 Б.Цолмонгэрэлийг албан тушаалд томилох тухай Б/298 Нээх
299 Ч.Цэвэлмааг тор орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/299 Нээх
300 Ш.Хонгорзулыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/300 Нээх
301 Я.Батмөнхийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/301 Нээх
302 Б.Энхцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/302 Нээх
303 А.Худайбергенд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/303 Нээх
304 Х.Нямбаатарыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/304 Нээх
305 Ж.Мөнхзулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/305 Нээх
306 Ш.Батбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/306 Нээх
307 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/307 Нээх
308 Г.Уртанасанд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/308 Нээх
309 А.Ганболдыг ажилд томилох тухай Б/309 Нээх
310 Н.Амгаланбаярыг ажилд томилох тухай Б/310 Нээх
311 Ц.Цолмонг ажилд томилох тухай Б/311 Нээх
312 Х.Цогоог албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/312 Нээх
313 Д.Байгалмааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/313 Нээх
314 Ч.Дэнсмааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/314 Нээх
315 Ц.Нарантуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/315 Нээх
316 Б.Батбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/316 Нээх
317 Г.Батсугарыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/317 Нээх
318 Х.Байгалийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/318 Нээх
319 Д.Анхтуяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/319 Нээх
320 Р.Дөлгөөнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/320 Нээх
321 Г.Энхтөрийг албан тушаалд томилох тухай Б/321 Нээх
322 Б.Баясгаланг албан тушаалд томилох тухай Б/322 Нээх
323 С.Уранчимэгийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/323 Нээх
324 Б.Бямба-Очирыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/324 Нээх
325 Н.Дүүрэнжаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/325 Нээх
326 Ж.Гэрэлмааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/326 Нээх
327 Н.Батнягтыг албан тушаалд томилох тухай Б/327 Нээх
328 Д.Анхбаярыг ажилд томилох тухай Б/328 Нээх
329 М.Балжиннямыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/329 Нээх
330 Б.Дунгармааг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/330 Нээх
331 С.Батмөнхийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/331 Нээх
332 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/332 Нээх
333 Л.Пүрэвсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/333 Нээх
334 Д.Ариунболдын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/334 Нээх
335 Т.Намуунгоог ажлаас чөлөөлөх тухай Б/335 Нээх
336 О.Сувдыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/336 Нээх
337 Ү.Наранчимэгийг ажилд томилох тухай Б/337 Нээх
338 Г.Галбадрахад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/338 Нээх
339 Б.Бат-Эрдэнэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/339 Нээх
340 Б.Энхжаргалын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/340 Нээх
341 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/341 Нээх
342 Ц.Мөнх-Эрдэнийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/342 Нээх
343 Б.Догмидцэрэнг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/343 Нээх
344 Ж.Туулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/344 Нээх
345 Б.Халиунааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/345 Нээх
346 П.Ганзоригт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/346 Нээх
347 Б.Лувсанжамцыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/347 Нээх
348 Б.Ариунзаяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/348 Нээх
349 Г.Дамдинжавт чөлөө олгох тухай Б/349 Нээх
350 Э.Отгонсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/350 Нээх
351 А.Бямбасүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/351 Нээх
352 С.Баясгаланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/352 Нээх
353 М.Амарзаяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/353 Нээх
354 Ж.Ариунзаяаг албан тушаалд томилох тухай Б/354 Нээх
355 Э.Долгорбаярыг ажилд томилох тухай Б/355 Нээх
356 Х.Байгалийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/356 Нээх
357 Б.Хуланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/357 Нээх
358 Ж.Шархүүг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/358 Нээх
359 Н.Мөнхзулыг ажилд томилох тухай Б/359 Нээх
360 Б.Сүхбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/360 Нээх
361 Э.Чулуунхишигтэд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/361 Нээх
362 Я.Дамдинрагчаад нэмэгдэл урамшуулал олгох тухай Б/362 Нээх
363 Ж.Хүрэлтогоод цалинтай чөлөө олгох тухай Б/363 Нээх
364 С.Буянжаргалд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/364 Нээх
365 Р.Нармандахад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/365 Нээх
366 Л.Жаргалсайханг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/366 Нээх
367 А.Сүхбаатарыг ажлаас чөлөөлж ажилд томилох тухай Б/367 Нээх
368 Н.Золжаргалыг ажилд томилох тухай Б/368 Нээх
369 А.Мөнх-эрдэнэд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/369 Нээх
370 Г.Ган-Өлзийд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/370 Нээх
371 Т.Батсүхэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/371 Нээх
372 М.Баасандоржийг төрийн албанаас халах тухай Б/372 Нээх
373 Г.Баясгаланг ажилд томилох тухай Б/373 Нээх
374 Ч.Болортуяагийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/374 Нээх
375 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/375 Нээх
376 Ш.Сандаг-Очир, С.Батцэцэг нарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/376 Нээх
377 Ц.Сүглэгмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/377 Нээх
378 Э.Баасанбатад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/378 Нээх
379 Б.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/379 Нээх
380 Б.Болормааг ажилд томилох тухай Б/380 Нээх
381 Б.Хундмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/381 Нээх
382 Б.Бат-Эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/382 Нээх
383 Д.Баасандорж, О.Одонтунгалаг нарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/383 Нээх
384 Б.Сүрмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/384 Нээх
385 Б.Байгальмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/385 Нээх
386 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай Б/386 Нээх
387 Б.Баянхутагтад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/387 Нээх
388 Л.Баярмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/388 Нээх
389 П.Баярмааг ажилд томилох тухай Б/389 Нээх
390 З.Алтацэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/390 Нээх
391 Б.Цэндтогтохыг ажилд томилох тухай Б/391 Нээх
392 Г.Номинг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/392 Нээх
393 Ц.Саруулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/393 Нээх
394 А.Жаргалд олговор олгох тухай Б/394 Нээх
395 У.Алтанхуягийг ажилд томилох тухай Б/395 Нээх
396 Э.Билгүүнийг албан тушаалд томилох тухай Б/396 Нээх
397 Ч.Урангоог албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/397 Нээх
398 З.Ундаръяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/398 Нээх
399 Г.Хуягбаатарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/399 Нээх
400 П.Баярмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/400 Нээх
401 Д.Түвшинбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/401 Нээх
402 З.Зоригтхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/402 Нээх
403 Г.Анхзаяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/403 Нээх
404 Р.Энх-Ирээдүйгийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/404 Нээх
405 Б.Алдарсайханд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/405 Нээх
406 Г.Нарантуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/406 Нээх
407 Б.Цэрэнхандад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/407 Нээх
408 Б.Золбоод цалинтай чөлөө олгох тухай Б/408 Нээх
409 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/409 Нээх
410 М.Ганбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/410 Нээх
411 Б.Энхболдыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/411 Нээх
412 С.Шинэбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/412 Нээх
413 Д.Доржсүрэнг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/413 Нээх
414 Х.Чинцэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/414 Нээх
415 Б.Бямба-Очирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/415 Нээх
416 М.Нэргүйд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/416 Нээх
417 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/417 Нээх
418 Ш.Гантуяаг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/418 Нээх
419 Ш.Уранбилэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/419 Нээх
420 Т.Батцэнгэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/420 Нээх
421 И.Баттөгсөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/421 Нээх
422 Б.Цэндтогтохыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/422 Нээх
423 Б/423 Нээх
424 Т.Бүрэнжаргалыг ажилд томилох тухай Б/424 Нээх
425 Д.Хишигсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/425 Нээх
426 Б/426 Нээх
427 Т.Ишгэнийг ажилд томилох тухай Б/427 Нээх
428 Г.Баясгаланг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/428 Нээх
429 Р.Дулмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/429 Нээх
430 А.Ганболдыг цалинтай чөлөө олгох тухай Б/430 Нээх
431 Н.Баасандоржид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/431 Нээх
432 А.Алтанхундагыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/432 Нээх
433 М.Сарангоог түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/433 Нээх
434 Б/434 Нээх
435 Б/435 Нээх
436 Б.Мөнхдөлийг албан тушаалд томилох тухай Б/436 Нээх
437 Н.Болор-Эрдэнийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/437 Нээх
438 Т.Цогзолмааг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/438 Нээх
439 Б.Золзаяаг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/439 Нээх
440 Ү.Намууныг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/440 Нээх
441 Б/441 Нээх
442 Д.Сарантуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/442 Нээх
443 Б.Баяржаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/443 Нээх
444 Н.Чанцалдуламыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/444 Нээх
445 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай Б/445 Нээх
446 Н.Шинэ-Оргилыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/446 Нээх
447 И.Баттөгсийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/447 Нээх
448 Б.Бат-Эрдэнийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/448 Нээх
449 Ц.Рэнцэндулам цалинтай чөлөө олгох тухай Б/449 Нээх
450 А.Жаргалыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/450 Нээх
451 З.Азжаргалыг албан тушаалд томилог тухай Б/451 Нээх
452 Буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/452 Нээх
453 Ж.Даваахүү ажилд томилох тухай Б/453 Нээх
454 Ж.Батхүүг ажилд томилох тухай Б/454 Нээх
455 Г.Хуягбаатарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/455 Нээх
456 Зэрэг дэв шинэчлэн тогтоох тухай Б/456 Нээх
457 Ч.Ариунболорын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/457 Нээх
458 Б.Нарангэрэлийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/458 Нээх
459 Н.Батзаяаг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/459 Нээх
460 Л.Уртнасанд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/460 Нээх
461 С.Оюундарийг ажилд томилох тухай Б/461 Нээх
462 Г.Билгүүнийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/462 Нээх
463 Ч.Отгонжаргалыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/463 Нээх
464 М.Амарзаяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/464 Нээх
465 М.Бат-Очирыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/465 Нээх
466 Н.Нарангэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/466 Нээх
467 Д.Энхжаргалыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/467 Нээх
468 У.Ёндонг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/468 Нээх
469 Д.Жамсранг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/469 Нээх
470 Ц.Зуунчимэгийг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/470 Нээх
471 Ц.Цэнгэлийг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/471 Нээх
472 А.Санчирыг ажилд томилох тухай Б/472 Нээх
473 М.Нарандуламыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/473 Нээх
474 Б.Энхжинг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/474 Нээх
475 Ч.Баярхүүг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/475 Нээх
476 Д.Алтанзулыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/476 Нээх
477 С.Ариунцэцэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/477 Нээх
478 Ц.Хишигжаргалыг албан тушаалд томилох тухай Б/478 Нээх
479 Г.Жавхланд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/479 Нээх
480 А.Дарьцэвээнийг ажилд томилох тухай Б/480 Нээх
481 Н.Амарзаяаг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/481 Нээх
482 М.Энхжаргалыг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/482 Нээх
483 Б.Хашчимэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/483 Нээх
484 Б.Угтахбаярыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/484 Нээх
485 Л.Эрдэнэбатыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/485 Нээх
486 Р.Дөлгөөнийг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/486 Нээх
487 А.Алтанцэцэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/487 Нээх
488 Б/488 Нээх
489 Д.Ганчимэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/489 Нээх
490 Э.Уугантуяаг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/490 Нээх
491 З.Ганбатыг албан тушаалд томилох тухай Б/491 Нээх
492 Ө.Асылбекийг албан тушаалд томилох тухай Б/492 Нээх
493 Б.Ганпүрэвийг албан тушаалд томилох тухай Б/493 Нээх
494 Б.Баярмааг ажилд томилох тухай Б/494 Нээх
495 Б.Найрамдалыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/495 Нээх
496 Цахимаар ажиллуулах тухай Б/496 Нээх
497 М.Аззаяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/497 Нээх
498 Г.Батзоригт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/498 Нээх
499 Л.Гандэнжамцыг албан тушаалд томилох тухай Б/499 Нээх
500 Ү.Төгөлдөрийг ажилд томилох тухай Б/500 Нээх

Холбоотой мэдээ

СОЁЛ УРЛАГ, СПОРТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД НМХГ-ЫН 31 УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧИД ЗӨВЛӨН ТУСАЛЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн салбарын

December 7, 2021

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн хяналтаар Элемент ХХК-ийн эрүүл мэндийн байгууллагын хог

October 19, 2021

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

/Хяналт шалгалтын 7 хоногийн тойм мэдээ/ Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл: СБД-ийн 1, 2, 3

October 5, 2021

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.