 ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

March 30, 2020 350
1 Цөмийн энергийн тухай хууль
  2 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм
  3 Цацрагийн аюулгүйн норм
  4 Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрэм
  5 Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрэм
  6 Суурийн цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
  7 Зөөврийн цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
  8 Цооногийн каротажийн судалгаанд цацраг идэвхт битүү үүсгүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүйн дүрэм
  9 Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг  гүйцэтгэх гэрээ

Холбоотой мэдээ

“БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ОНЦГОЙ ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Туул, Сэлбэ, Улиастай голын хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн аж ахуйн нэгж байгуу

May 21, 2021

ШАР УСНЫ ҮЕРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны төлөвлөгөөт зөвлөн туслах хяналт шалгалтын ажлын хүрэ

May 19, 2021

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.