АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

March 1, 2019 436

<![CDATA[Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь нийт албан хаагчидтай Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээг дүгнэж ажиллалаа.

Д/д Чиглэл, дүүрэг дэх МХХ-үүд Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ Гэрээний дүгнэлт
2014 2015 2016
1 НМХГ-ын удирдлага 21 24 24 зөрчилгүй
2 ХАБХААХХ 30 12 13 зөрчилгүй
3 ЭМБСХХ 27 28 27 зөрчилгүй
4 БОГУУХХ 16 20 23 зөрчилгүй
5 ДБХХ 38 44 40 зөрчилгүй
6 ЭИХХЦХХ 41 43 43 зөрчилгүй
7 ЦЦХХ 7 8 7 зөрчилгүй
8 ХНХТХХ 33 39 35 зөрчилгүй
9 БЗД дэх МХХ 32 34 33 зөрчилгүй
10 БГД дэх МХХ 33 23 23 зөрчилгүй
11 СБД дэх МХХ 26 22 26 зөрчилгүй
12 СХД дэх МХХ 29 34 36 зөрчилгүй
13 ХУД дэх МХХ 34 30 29 зөрчилгүй
14 ЧД дэх МХХ 28 24 23 зөрчилгүй
15 НД дэх МХХ 24 11 24 зөрчилгүй
16 БНД дэх МХХ 10 10 11 зөрчилгүй
НИЙТ 429 406 417  

]]>

Холбоотой мэдээ

АЛБАН ХААГЧИД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛАН АЖИЛЛАНА УУ

Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалтан болох

February 28, 2020

АЛБАН ТУШААЛТНЫ АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ /ЗАГВАР/

Татаж авах бол ЭНД дарна уу 11 Татаж авах бол ЭНД дарна уу

October 14, 2019

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.