ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ “ШИЛЭН ДАНС”

March 15, 2021 683


2016 ОН                                                                                    2017 ОН

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ          АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ              БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН       ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ                САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН           ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА                                             ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА /Байхгүй/

 2018 ОН                                                                                   2019 ОН                                                                

 БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ      БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН       ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ           САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН          ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА                                     ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА          ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 

2020 ОН                                                                                   2021 ОН 

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ       БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН          ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ        САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН          ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА                                    ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА   ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

Холбоотой мэдээ

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ “ШИЛЭН ДАНС”

2016 ОН                                                                                    2

March 15, 2021

2021 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ Т

February 3, 2021

2020 ОНЫ ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№ Материалын нэр Эхний үлдэгдэл Орлого Зарлага Эцсийн үлдэгдэл 1 Барилга, байгуулам

January 21, 2021

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.