АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АЛБАН ХААГЧИД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛАН АЖИЛЛАНА УУ

Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалтан болох улсын /ахлах/ байцаагч нараас  Авлигын эсрэг болон Монгол улсын Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэ

February 28, 2020

АЛБАН ТУШААЛТНЫ АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ /ЗАГВАР/

Татаж авах бол ЭНД дарна уу 11 Татаж авах бол ЭНД дарна уу

October 14, 2019

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

<![CDATA[Авлигын эсрэг Олон улсын конвенц Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц Монгол Улсын хуулиуд Авлигын эсрэг хууль Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан

April 10, 2019

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

<![CDATA[ 2019 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

March 11, 2019

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

<![CDATA[Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь нийт албан хаагчидтай Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээг дүгнэж ажиллалаа. (more…)

March 1, 2019

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛГЫН МЭДҮҮЛГИЙН ТАЙЛАН

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛГЫН МЭДҮҮЛЭГ-1 2016 ОНЫ ТАЙЛАН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛГЫН МЭДҮҮЛЭГ-1 2015 ОНЫ ТАЙЛАН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛГЫН МЭДҮҮЛЭГ-1 2014 ОНЫ ТАЙЛАН

February 21, 2019
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.