Өргөдөл гомдол

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,САНАЛ,ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Өргөдөл гомдолын тайлан 2021 он 3-р улирал Сүхбаатар аймаг

2021-11-03

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно. Цахим шуудангаар нууцад хамаарах материал илгээхгүй байхыг анхаарна уу!

2021-09-30

Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил,  харилцах утас № Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь 1 Н.Дариймаа Архив, бичиг хэрэг, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан 90846301 Даваа-Баас

2021-09-30

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн тайлан

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл гомдлыг Абле цахим системээр бүртгэн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийж 7 хоног бүрийн мэдээллийн цагаар удирдлага хамт олонд танилцуулан хугацаа дөхсөн тохиолдолд анхааруулга өгч хариуцлагажуулан ажиллаж байна. Иргэдээс 27 г

2021-01-12

фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.