Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2021-06-30

Богиносгосон цагаар ажиллуулах тухай

Богиносгосон цагаар ажиллуулах тухай

2021-06-29

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн тайлан

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл гомдлыг Абле цахим системээр бүртгэн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийж 7 хоног бүрийн мэдээллийн цагаар удирдлага хамт олонд танилцуулан хугацаа дөхсөн тохиолдолд анхааруулга өгч хариуцлагажуулан ажиллаж байна. Иргэдээс 27 г

2021-01-12

фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.