Сул орон тооны талаарх судалгаа

2021-10-30 227

СҮХБААТАР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сул орон тооны талаарх судалгаа

            Д/д Албан тушаал Сул орон тоо гарсан шалтгаан Орон тоо
1 Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Өөрийнхөө хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн 1
2 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Шинээр үүссэн 1
3 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Шинээр үүссэн 1
4 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Шинээр үүссэн 2
5 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /Бичигт боомт / Шинээр үүссэн 1
Нийт 6 орон тоо сул

 

 

                                                   ХЯНАСАН:

                        ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА                               М.ЧИНЗОРИГ

СУДАЛГАА ГАРГАСАН:

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ЭРХЗҮЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                        Н.ДАРИЙМАА

 

Холбоотой мэдээ

Сул орон тооны мэдээлэл

МХЕГ-ын салбар зөвлөл

2022-10-11

Сул орон тооны талаарх судалгаа

СҮХБААТАР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР Сул орон тооны талаарх судалгаа             Д/

2021-10-30

© 2023 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.