Шинжилгээний үнэ тариф

2021-01-15 1702

                        Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын

                                                                                                           02-ны өдрийн 253 дүгээр тушаалын

нэгдүгээр хавсралт

ЭРҮҮЛ АХУЙН НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ

 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Шинжлэх үзүүлэлт Нэг сорьцонд хийгдэх Үнэлгээ /төгрөг/
Нэг . Уламжлалт аргаар хийх  шинжилгээ
1.1 Хүнсний шинжилгээ
1. Нянгийн тоо тоолох 5500
2. Салмонелла,  Шигелла илрүүлэх 7500
3. Стафилакокк ауреус илрүүлэх 6500
4. Бациллус цереус илрүүлэх 6500
5. Листериа моноцитогенес илрүүлэх 10000
6. Колиформ тоог тодорхойлох 6000
7. Эширихиа колиилрүүлэх 6500
8. Псеудомонасилрүүлэх 7500
9. Сүүн хүчлийн бактерийн тоог тодорхойлох /үзүүлэлт тус бүрээр/ 6000
10. Салс үүсгэгч нян илрүүлэх 5500
11. Колититр, Колииндекс 15500
12. Төмсний савханцар илрүүлэх 5500
13. Клостридиум перпрингенсилрүүлэх 8000
14. Клостридиум ботулинумилрүүлэх 8000
15. Кампилобактериа жежуниилрүүлэх 8000
16. Йерсиниа бактер илрүүлэх 15500
17. Ентеробактер саказакиилрүүлэх 15500
18. Цууны хүчлийн бактер илрүүлэх 6500
19. Эмгэг төрөгч  Эширихиа коли (STEC, ETEC, EIEC, EPEC) 20000
20. Сүүнд бруцеллёзын үүсгэгч илрүүлэх 3500
21. Сүүнд Сүрьеэгийн үүсгэгч илрүүлэх 4000
22. Вибрио парахаемолитикус илрүүлэх 10000
23. Мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээ 1000
24. Маханд рН тодорхойлох 1500
25. Несслерийн урвал 2500
26. Зэсийн цэнхэрийн урвал /махны шинэлэг байдал/ 2100
27. Амино шувтрийн азот тодорхойлох 2500
28. Махны төрөл тодорхойлох  – ПГУ 18500
29. Гахайн   болон   адууны   маханд  трихинеллийн   авгалдай илрүүлэх 2000
30. Үхэр, гахайн маханд цистицерк илрүүлэх 1500
31. Өвчтэй ба үхсэнмалын махыг   ялгаварлан тодорхойлох Формалины сорил 3000
32. Бензидины сорил 3000
33. Овоскопын шинжилгээ /30 ш өндгөнд/ 3000
1.2 Гоо сайхны  шинжилгээ
34. Нянгийн тоо тодорхойлох 5500
35. Стафилакокк ауреус илрүүлэх 6500
36. Псеудомонасилрүүлэх 7500
37. Эширихиа колитодорхойлох 6500
38. Салмонеллаилрүүлэх 7500
39. Нян устгах чадвар тодорхойлох /үзүүлэлт тус бүр/ 11000
1.3 Гадаад орчны лаборатори, уламжлалт аргаар хийх  шинжилгээ
40. Нянгийн ерөнхий тоо тоолох 5500
41. Гэдэсний бүлгийн нян илрүүлэх( Эширихиа коли ) 9500
42. Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян илрүүлэх ( Эширихиа коли ) 6000
43. Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрүүлэх ( Салмонелла , Шигелла) 7500
44. Псеудомонасилрүүлэх 9500
45. Колифаг тодорхойлох 10000
46. Ундны усанд  Клостридиум перпрингенсилрүүлэх 9500
47. Хөрсөнд  Клостридиум перпрингенсилрүүлэх 6000
48. Протей илрүүлэх 6000
49. Энтерококк илрүүлэх 6500
50. Вибрио холераилрүүлэх 16000
1.4 Био туршилт, паразитологийн шинжилгээ
51. Арьс салст цочроох нөлөөлөл тодорхойлох 10000
52. Шавж түүний өндөг авгалдай илрүүлэх 8000
1.5 Хөгц мөөгөнцрийн  шинжилгээ
53. Хуучин хувцас, эд юмст хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох 9000
54. Хүнсний бүтээгдэхүүнд хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох 9000
55. Агаарт хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох 6500
1.6 Эмнэлгээс шалтгаалах халдварын шинжилгээ
56. Нянгийн ерөнхий тоо тоолох 5000
57. Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох 6000
58. Ариун чанар тодорхойлох 5000
59. Арчдасны шинжилгээ /үзүүлэлт тус бүрээр/ 1300
1.7 RIDA COUNT ашиглан хийх  шинжилгээ
60. RIDA COUNT аргаар нянгийн ерөнхий тодорхойлох Хүнс, орчин 8000
61. Агаар, арчдас 5000
62. RIDA COUNТ аргаар хөгц мөөгөнцөр илрүүлэх Хүнс, орчин 17000
63. Агаар, арчдас 5000
64. RIDA COUNТаргаар E.Coli илрүүлэх Хүнс, орчин 8000
65. Агаар, арчдас 5000
66. RIDA COUNТ  колиформ илрүүлэх Хүнс, орчин 8000
67. Агаар, арчдас 6000
68. RIDA COUNТ аргаар  staphyloccusилрүүлэх 8000
69. RIDA COUNТ  аргаар salmonellaилрүүлэх 8000
70. RIDA check- гадаргуугийн  арчдасны шинжилгээ хийх 3500
Хоёр. Багажит анализын шинжилгээ
2.1ELISA аргаар хийх  шинжилгээ
71. Листериа моноцитогенес илрүүлэх иммуноферментийн  арга 27500
72. Салмонелла илрүүлэхиммуноферментийн  арга 27500
73. Кампилобактериа жежуниилрүүлэхиммуноферментийн  арга 27500
74. Веротоксин илрүүлэхиммуноферментийн  арга 27500
75. Стафилакокк ауреус энтеротоксин илрүүлэх иммуноферментийн  арга 27500
76. Мах сүү, далайн гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотекийн үлдэгдэл тодорхойлох 27500
77. Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд Гистамины үлдэгдэл тодорхойлох 27500
78. Протозоа тодорхойлох 27500
2.2″VIТЕК 2  Compact автомат анализатораар хийхшинжилгээ
79. VIТЕК 2 GN Грам серег нянг ялган 25000
80. VIТЕК 2 GN Грам эерэг нянг ялган илрүүлэх 25000
81. VIТЕК 2 BCL Спор үүсгэгч илрүүлэх 26000
82. VIТЕК 2 YST Хөгц мөөгөнцөр 26000
2.3″Mini VIDAS” автомат анализатораар хийх шинжилгээ
83. Хүнсний бүтээгдэхүүн болон орчны сорьцонд salmonella илрүүлэх шинжилгээ / VIDAS salmonella /SLM/ 37500
84. Хүнсний бүтээгдэхүүн болон орчны сорьцонд Листериа моноцитогенес илрүүлэхшинжилгээ /LIS/ 39500
85. Эширихиа коли0157 илрүүлэх шинжилгээ VIDAS  /ECO/  42500
86. Кампилобактериа жежуниилрүүлэхшинжилгээ  VIDAS /CAM/ 42500
87. Стафилакокк ауреус энтеротоксин илрүүлэх VIDAS Staph enterotoxin 42500
2.4 Luminometerбагажаар хийх шинжилгээ
88. Гадаргуугийнарчдас 4000
2.5 Air sampler  САС100 багажаар тасалгааны агаарын  шинжилгээ
89. Нянгийн тоо тоолох 7500
90. Хөгц мөөгөнцөр илрүүлэх тоолох 10000
91. Эмгэгтөрөгч илрүүлэх тоолох 7500
2.6 Premi test 2-step incubator багажаар маханд хийх  шинжилгээ
92. Антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлох 16500
2.7 Полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ
93. Шар буурцганд зүйл өвөрмөц ген тодорхойлох GTS-40-3-2 шар буурцгийг тодорхойлох 80000
94. Улаан лоолинд зүйл өвөрмөц болон Zeneca хувиргасан улаан лоолийн ген тодорхойлох 80000
95. Эрдэнэшишид зүйл өвөрмөц ген ба Bt11, Bt176, MON810, T25 хувиргасан эрдэнэшишийг тодорхойлох 130000
96. Ургамлын гаралтай түүхий эд болон бүтээгдэхүүнд цэцэгт байцааны 35S промотор тодорхойлох 60000
97. Ургамлын гаралтай түүхий эд болон бүтээгдэхүүнд цэцэгт байцааны NOS терминатор тодорхойлох 60000
98. GT73 рапсыг ПГУ-аар тодорхойлох 80000
99. Хоолны хордлого үүсгэгч нянг ПГУ-аар баталгаажуулах (1 зүйл эсвэл төрөл тодорхойлоход) 35000
100. Хор үүсгэгч хөгц мөөгөнцрийг ПГУ-аар баталгаажуулах 35000
         

               Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын

                                                                                                           02-ны өдрийн 253 дүгээр тушаалын

хоёрдугаар хавсралт

ЭРҮҮЛ АХУЙН ХИМИ, ХОР СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ

 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Шинжлэх үзүүлэлт Нэг сорьцонд хийгдэх үнэлгээ /төгрөг/
Нэг. Хүнсний химийн шинжилгээ
1.1 Архи, спирт, дарс, согтууруулах ундаа
1 Дүүргэлт 1000
2 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
3 Хүчиллэг 1700
4 Цагаан архины хатуулаг 1000
5 Совсны тос /архи,спирт/ 4200
6 Альдегид /архи,спирт/ 4200
7 Метилийн спирт /архи, спирт/ 4500
8 Шүлтлэг 1700
9 Нийлмэл эфир /архи,спирт/ 6500
10 Хуурай бодис /Өвөрмөц архи, дарс, ликёр/ 5500
11 Тогтворжилт 1300
12 Хөөсрөлт 1600
13 Спиртлэг /шар айраг/ 6500
14 Анхны шүүсний нягт 1500
15 Хандлаг бодисын хэмжээ 6500
16 рН / Шар айраг / 1700
17 Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ 2000
18 Өнгө 3800
19 Титрлэгдэх хүчиллэг /Дарсанд/ 1700
20 Дэгдэмхий хүчил /Дарсанд/ 2500
21 Метанол /Дарсанд/ 2000
22 Хатуулаг /Өвөрмөц архи, дарс, ликёр/ 5500
1.2  Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн
23 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
24 Чийглэг 6800
25 Үнслэг 7000
26 Төмрийн хольц 1500
27 Хүчиллэг 1700
28 Цавуулаг 9000
29 Тослог 15000
30 Төмөр / Баяжуулсан гурил/ 5500
31 Шүлтлэг 1700
32 Давс 8500
33 Чихэрлэг 23000
34 Ширхэглэг 1500
35 Сийрэгжилт 1500
1.3  Бэлэн хоол, гоймон, пүнтүүз
36 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
37 Орц 1000
38 Тослог /сокслет/ 15000
39 Чийглэг 6800
40 Хуурай үлдэгдэл 5000
41 Уураг 33000
42 Эзэлхүүний өсөлт /гоймон/ 3500
43 Хүчиллэг 1700
1.4. Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн
44 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
45 Титрлэгдэх хүчиллэг 1700
46 Давс 8500
47 Нитрат 5000
48 рН 1700
49 Хуурай бодис /хатаах шүүгээ / 5000
50 Витамин С 5000
51 Цардуул 5000
1.5. Сүү сүүн бүтээгдэхүүн, хуурай сүү, хүүхдийн сүүн тэжээл
52 Уураг 17500
53 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
54 Хүчиллэг 1700
55 Тослог /гербер/ 7000
56 Тослог /сокслет/ 15000
57 Чийглэг 6800
58 Нягт 3000
59 Гадны хольц 1500
60 Чихэрлэг /поляриметр/ 16000
61 Исгэлэн 1700
62 Хуурай бодис 2000
63 Эрдэс бодис 7000
64 Тослог  /лактоскан багажаар/ 3500
65 Лактоз /лактоскан багажаар/ 3500
66 Хуурай бодис /лактоскан багажаар/ 3500
67 Нягт /лактоскан багажаар/ 3500
1.6. Сахар, элсэн чихэр, зөгийн бал, чихэр
68 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
69 Сахароз 10500
70 Чийглэг 6800
71 Төмрийн хольц 1500
72 Үнслэг 7000
73 Хүчиллэг 1700
74 Гадны хольц 3000
75 Хуурай бодис /рефрактометр/ 2000
76 Будагч бодис /таних/ 17000
77 Диастазын тоо 10000
78 Инвертийн сахар 10000
79 Чихэрлэг 23000
80 Оксиметил-фурфорол 5000
1.7. Хүнсний өөх тос, масло, маргарин
81 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
82 Усны хэмжээ /чийглэг/ 1000
83 Тосны хэмжээ 4000
84 Хүчлийн тоо 6500
85 Иодын тоо 6500
86 Хэт ислийн тоо 4000
87 Давс 8500
88 Саванжилтын тоо 5500
89 Хугарлын илтгэгч 1500
90 Харьцангуй нягт 3000
1.8. Мах, махан бүтээгдэхүүн, хоол
91 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
92 Чийглэг 6800
93 Давс 8500
94 Нитрит 11500
95 рН 1700
96 Тослог /сокслет/ 15000
97 Уураг 17500
98 Орц найрлагын  харьцаа 1500
99 Хуурай бодис /хатаах шүүгээ/ 4500
100 Эрдэс бодис 7000
101 Илчлэг тооцох 3000
102 Чийглэг / махны шинжилгээний багажаар/ 4000
103 Тослог  / махны шинжилгээний багажаар/ 4000
104 Уураг  / махны шинжилгээний багажаар/ 4000
1.9. Өндөг, өндгөн бүтээгдэхүүн
105 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
106 рН /хүчиллэг/ 1700
107 Хуурай бодис 5000
1.10. Цай, кофе
108 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
109 Чийглэг 6800
110 Танин 6000
111 Модлог 2000
112 Хандлаг бодис 8500
113 Үнслэг 7000
114 Кофейн 5000
1.11. Хоол амтлагч /давс, цуу, дрож гэх мэт/
115 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
116 Давс 8500
117 Кальци 2500
118 Магни 2500
119 Усанд үл уусах бодис 5500
120 Чийглэг 6800
121 Иод / 6 давталттай/ 9000
122 Титрлэгдэх хүчиллэг 1700
123 Цууны хүчил 2000
124 Босгох чадвар 6000
125 Хуурай бодис /рефрактометр/ 2000
126 Дүүргэлт 1000
127 Нягт 3000
128 Карбонат 8000
129 Гидрокарбонат 8000
130 Нитритийн давс 11500
131 Моно содиум гултамат натри 7500
1.12. Ундаа, жүүс
132 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
133 Хүчиллэг 1700
134 Витамин С 5000
135 Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ 2000
136 Хуурай бодис 2000
137 Будагч бодис /НҮХ/ 17000
1.13. Хүнсний нэмэлт
138 Аскорбины хүчил 5000
139 Чийглэг 6800
140 Мэдрэхүй 1000
141 Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 3000
142 Задралт 6700
143 Глутамины хүчлийн натри /спектрофотометр/ арга 7500
144 Сахароз /поляриметр/ арга 3000
1.14. Түүхий мах
145 Мэдрэхүй 1000
146 рН 1700
147 Чийглэг /махны шинжилгээний багажаар/ 4000
148 Тослог /махны шинжилгээний багажаар/ 4000
149 Уураг  /махны шинжилгээний багажаар/ 4000
1.15. Төрөл бүрийн будаа, хүүхдийн будаа
150 Мэдрэхүй 1000
151 Чийглэг 6800
152 Хольц 1500
153 Үнслэг 7000
Хоёр. Усны химийн шинжилгээ
2.1. Ундны ус, савласан ус
154 Аммони 3600
155 Нитрит 4500
156 Нитрат 5500
157 Фтор 2500
158 Хлор 8500
159 Хатуулаг 2000
160 Кальци 2500
161 Магни 2500
162 Хуурай үлдэгдэл 5000
163 Сульфат 11500
164 рН 1700
165 Төмөр 5000
166 Исэлдэх чанар 4000
167 Өнгө 1500
168 Үнэр 1500
169 Тунгалаг 2000
170 Ууссан хүчилтөрөгч 4500
171 Амт 1500
172 Цахилгаан дамжуулах чанар 2000
2.2. Бассейны ус
173 Аммони 3600
174 Нитрит 4500
175 Нитрат 5500
176 Хлорид 8500
177 Хатуулаг 2000
178 рН 1700
179 Өнгө 1500
180 Үнэр 1500
181 Нийт шүлтлэг 3200
182 Исэлдэх чанар 4000
183 Булингар 1500
184 Үлдэгдэл хлор 15300
185 Үлдэгдэл бром 15300
186 Үлдэгдэл озон 4000
Гурав. Хор судлалын шинжилгээ
187 Афлатоксин В1, В2, НҮХ-ийн аргаар тодорхойлох 17500
188 Афлатоксин G1,G2  НҮХ-ийн аргаар тодорхойлох 17500
189 Патулин, зеараленон 17500
190 Хлор органик пестицид /1 үзүүлэлт/ 17500
191 Фосфор органик пестицид /1 үзүүлэлт/ 17500
192 Ариутгалын бодис 7500
193 Никотин 8500
194 Чийг 6800
195 ELISA-ийн аргаар /микотоксин/ тодорхойлох 21500
196 ELISA-ийн аргаар /Т-2 токсин, нийлбэр /В1, В2, G1,G2// тодорхойлох 21500
197 ELISA-ийн аргаар /афлатоксин В1/ тодорхойлох 21500
198 ELISA-ийн аргаар /афлатоксин М1/ тодорхойлох 21500
199 ELISA-ийн аргаар /деоксиниваленол/ тодорхойлох 21500
200 ELISA-ийн аргаар /зеараленон/ тодорхойлох 21500
201 ELISA-ийн аргаар /охратоксин А/ тодорхойлох 21500
202 ELISA-ийн аргаар /патулин/ тодорхойлох 21500
203 ELISA-ийн аргаар /антибиотикын үлдэгдэл/ тодорхойлох 21500
204 Сүүнд /меламин/-г ELISA-ийн аргаар тодорхойлох 24500
205 ELISA-ийн аргаар /фумонизин/ тодорхойлох 21500
206 Энзематик арга-Нитрат 21500
207 ELISA-ийн аргаар Benzo[a]pyrene 35200
208 Нитрат /жиших арга/ 4000
Дөрөв. Ахуйн хими, гоо сайхны шинжилгээ
4.1. Уруулын будаг
209 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
210 Хүчлийн тоо 8800
4.2. Сормуусны будаг, хөмсөгний харандаа, контур
211 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
212 Хүчлийн тоо 8800
213 Чийглэг 6800
214 Усанд тэсвэртэй байдал 1000
215 рН 1700
4.3. Тос, тосон бүтээгдэхүүн
216 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
217 рН 1700
218 Хүчлийн тоо 8800
219 Эмульсийн тогтворжилт 2200
220 Дулаан тогтворжилт 9500
221 Нягт 2000
222 Өндөр молекулт тосны хүчил 7500
4.4. Үсний гель, тэжээлийн тос
223 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
224 рН 1700
225 Хүчлийн тоо 8800
226 Эмульсийн тогтворжилт 2200
227 Дулаан тогтворжилт 9500
4.5. Үнэрт нэгдэл, дезодрант, хөлсний үнэр дарагч
228 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
229 рН 1700
230 Хүчлийн тоо 8800
231 Үнэрт нэгдэл, хуурай үлдэгдэл 5000
232 Үнэрийн тогтворжилт 2800
233 Этилийн спирт 2000
4.6. Энгэсэг, тень, хацар өнгөлөгч
234 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
235 рН 1700
236 Магнийн исэл 6500
237 Цайрын исэл 6500
4.7. Үсний будаг, үсний хими
238 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
239 рН 1700
240 Устөрөгчийн хэт исэл 6400
241 Аммоний нэгдэл 4800
4.8. Даавуу, өлгий, үслэг эдлэл
242 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
243 Цахиурын исэл 9500
244 рН-ийн өөрчлөлт 5000
245 Будгийн тогтворжилт /нэрмэл усанд/ 5000
246 Будгийн тогтворжилт / хөлсний уусмалд / 5000
247 Будгийн тогтворжилт / шүлсний уусмалд / 5000
4.9. Тоглоом, полимер нэгдэл, сав баглаа боодол
248 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
249 рН-ийн өөрчлөлт 5000
250 Будгийн тогтворжилт /нэрмэл усанд/ 5000
251 Будгийн тогтворжилт / хөлсний уусмалд / 5000
252 Будгийн тогтворжилт / шүлсний уусмалд / 5000
253 Формальдегид 10000
254 Хүчил шүлтэнд тэсвэрлэх чадвар 3800
  4.10. Сав угаагч шингэн саван, нунтаг угаагч, пемоксоль, цайруулагч бодис
  255 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  256 Хөөсрөлт 5000
  257 Натрийн карбонат, гидрокарбонат 8500
  258 Хлорын нэгдэл 8500
  259 рН 1700
  260 Чийг 6800
  4.11.Угаалгын нунтаг
  261 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  262 Хөөсрөлт 5000
  263 рН 1700
  264 Усанд үл уусах бодис 5500
  265 Чийг 6800
  266 Натрийн карбонат, гидрокарбонат 8500
  4.12.Гарын саван, эдийн саван
  267 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  268 рН 1700
  269 Хөөсрөлт 5000
  270 Чийг 6800
  271 Натрийн чөлөөт шүлт 11500
  272 Тосны хүчил 8000
  273 Тосны хүчлийн царцах температур 2300
  274 Усанд үл уусах бодис 5500
  275 Үл саванжих органик бодисууд ба үл саванжих тосны агууламж 15000
  4.13. Шампунь, ангижруулагч, ванны хөөс, шингэн саван
  276 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  277 рН 1700
  278 Хөөсрөлт 5000
  279 Хлорын нэгдэл 8500
  280 Дэгдэмхий биш бодисын хэмжээ 6500
  4.14. Ариун цэврийн цаас, ариун цэврийн хэрэглэл, живх, сальфетка
  281 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  282 рН 1700
  283 Цахиурын нэгдэл 9500
  284 Будгийн тогтворжилт 5000
  285 Цаасны жин 1000
  286 Атираа 1000
  287 Чийг 6800
  288 Ус шингээх чадвар 1000
  4.15. Бодис
  289 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  290 Формальдегид 10000
  291 Нягт, хувийн жин 2000
  292 Идэвхитэй хлорын агуулга 8500
  293 Төмрийн үртэс 1000
  4.16. Шүдний оо
  294 рН 1700
  295 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  296 Хлорын нэгдэл 8500
  297 Кальци, магнийн карбонат 7300
  298 Хөөсрөлт 5000
  299 Чийг 6800
  4.17. Үсний лак
  300 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  301 Хуурай үлдэгдэл 5000
  302 рН 1700
  303 Хлорын нэгдэл 8500
  4.18. Хумсны лак,хумс бэхжүүлэгч,лак арилгагч
  304 Нягт 2000
  305 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  306 рН 1700
  307 Хатах хугацаа 1000
  308 Хугарлын илтгэгч 1500
  4.19. Гутлын тос, гутал өнгөлөгч
  309 Мэдрэхүйн үзүүлэлт 1000
  310 рН 1700
  311 Хлорын нэгдэл 8500
  4.21. Хуучин хувцас
  312 Ариутгалын бодисын үлдэгдэл 14000
  Тав. Хүнд металлын шинжилгээ
  5.1  Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээ
  313 Кадми 18000
  314 Хартугалга 28000
  315 Зэс 18000
  316 Цайр 18000
  317 Никель 18000
  5.1.1  Нийлэг сав, баглаа боодол, архи спиртийн шинжилгээ
  318 Кадми 12000
  319 Хартугалга 28000
  320 Зэс 12000
  321 Цайр 12000
  322 Никель 12000
  5.1.2Усны шинжилгээ  
  323 Кадми 12000
  324 Хартугалга 28000
  325 Зэс 12000
  326 Цайр 12000
  327 Мөнгө 28000
  328 Кальци 28000
  329 Кали 28000
  330 Натри 28000
  331 Хүнцэл 28000
  332 Селен 28000
  333 Төмөр 28000
  334 Хром 28000
  335 Манган 28000
  336 Сурьма 28000
  5.3. Мөнгөн ус тодорхойлох
  337 Хүнсний бүтээгдэхүүн 24000
  Зургаа. Орчны химийн шинжилгээ
  6.1. Мөнгөн усны шинжилгээ
  338 Агаар 18000
  339 Хөрс 22000
  340 Үс 22000
  341 Ус 24000
  6.2. Цианидын шинжилгээ
  342 Цианидын /чанарын шинжилгээ/ 6000
  343 Нийт цианид 31000
  344 Нийт цианид /хөрсөнд/ 36000
  345 Чөлөөт цианид 21000
  6.3. Бохир усны шинжилгээ
  346 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 8000
  347 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 8000
  348 Умбуур бодис 5000
  349 Нефть ,нефтийн бүтээгдэхүүн 10000
  350 Сульфид 5000
  351 Хлорид 8500
  352 Сульфат 11500
  353 рН 1700
  354 Фосфат 5000
  355 Нитрит 4500
  356 Нитрат 5500
  357 Аммиак 3600
  358 Шүлтлэг 2500
  359 Исэлдэлт 4000
  360 Өнгө 2000
  6.4.  Хөрсний химийн шинжилгээ
  361 Ялзмаг, органик нүүрстөрөгч 13000
  362 рН 1700
  363 Нийт азот 15600
  Долоо.Хийн хроматографийн шинжилгээ  /GC/
  364 Метилацетат  

  14000

  365 Этилацетат
  366 Изопропанол
  367 n-пропанол
  368 изобутанол
  369 n-бутанол
  370 Изоамилийн спирт
  371 Ацетальдегид
  372 Метанол
  373 Амьтны ба ургамлын  тосны бүтцийн шинжилгээ 16000
  Найм.Ион хроматографийн шинжилгээ /IC/
  374 Натрийн ион 4000
  375 Калийн ион 4000
  376 Кальцийн ион 4000
  377 Төмрийн ион 4000
  378 Литийн ион 4000
  379 Аммоний ион 4000
  380 Бромын ион 4000
  381 Сульфат ион 4000
  382 Нитрат ион 4000
  383 Нитрит ион 4000
  384 Фосфат ион 4000
  385 Хлорид ион 4000
  386 Фторын ион 4000
  387 Магнийн ион 4000
  Ес. Шингэний хроматографийн шинжилгээ  /HPLC-UV/
  388 Витамин В1-ийн агууламж 35000
  389 Витамин В3-ийн агууламж 35000
  390 Витамин В5-ийн агууламж 35000
  391 Витамин В6-ийн агууламж 35000
  392 Хүнсний бүтээгдэхүүнд вит C -ийн агууламжийг HPLC-UV багажаар тодорхойлох 35000
  393 Бензойны ба сорбины хүчил түүний давсууд /HPLC/  арга 35000
  394 Хүнсний бүтээгдэхүүнд будагч бодисын хэмжээг тодорхойлох 35000
  Арав. Шар айрагны багажит шинжилгээ /Beer analyzer/
  395 Анхны шүүсийн нягт  

16000

  396 Спирт
  397 Хандлагдах бодис
  398 Исэлдэлтийн зэрэг
  Арван нэг.Масс детектортой хийн хроматографийн шинжилгээ  /GC/MS/
  399 α-BHC  /Lindane/ 27000
  400 Hexachlorobenzene 27000
  401 ϫ-BHC  /Lindane/ 27000
  402 Parathion-methyl 27000
  403 Prometryn 27000
  404 Heptachlor 27000
  405 Pirimiphos-methyl 27000
  406 Aldrin 27000
  407 Triadimefon 27000
  408 Imazalil 27000
  409 Fludioxonil 27000
  410 Cyproconazole-1 27000
  411 pp,-DDT 27000
  412 Tebuconazole 27000
  413 Cloquintocet-mexyl 27000
  414 Cyhalothrin-1 27000
  415 Fenoxaprop-ethyl 27000
  416 Cypermethrin-1 27000
  417 Fenvalerate-1 27000
  418 Difenoconazole-1 27000
  419 Deltamethrin 27000
           

Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын

                                                                                                           02-ны өдрийн 253 дүгээр тушаалын

гуравдугаар хавсралт

ЭМИЙН ХЯНАЛТЫН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Шинжлэх үзүүлэлт Нэг сорьцонд хийгдэх үнэлгээ /төгрөг/
1.Эм, эмийн түүхий эдийн шинжилгээ
1.1  Галены бэлдмэл
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвал-тус бүрд/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дүүргэлт 1000
  Хувийн жин 1000
  Спиртийн хэмжээ 5000
  Хуурай үлдэгдэл 5000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/  16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт: Флавонойд тодорхойлох 7000
  Тооны тодорхойлолт: Алкалойд тодорхойлох 40000
  Тооны тодорхойлолт: Сапонин тодорхойлох 15000
  Тооны тодорхойлолт: Аргаах бодис тодорхойлох 10000
  Тооны тодорхойлолт: Кумарин тодорхойлох 30000
  Тооны тодорхойлолт: Антрогликозид тодорхойлох 15000
  Тооны тодорхойлолт: Эфирийн тос тодорхойлох 15000
  Тооны тодорхойлолт: Арбутин тодорхойлох 20000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
  Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Staphylococcus aureus 7000
  Salmonella species 7000
1.        Капсултай эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвал-тус бүрд/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Задралт 2500
  Уусалт /СФМ-ийн аргаар/ 18500
  Уусалт /ӨИШХ-ийн аргаар/ 75000
  Тугналт /СФМ-ийн аргаар/ 20000
  Тугналт /ӨИШХ-ийн аргаар/ 70000
  Жингийн алдагдал 5000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн эзэлхүүний арга/ 30000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн кондуктометрийн арга/ 40000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Агаартан бактерийн тоотодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
1.3   Лаа эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвал-тус бүрд/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Задралт 2500
  Геометрийн хэмжээсүүд: урт,өргөн, зузаан гм 1000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
  Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Staphylococcus aureus 7000
  Pseudomonos aeruginosa 7000
1.4    Нүд, чих, хамрын дусал, төрөл бүрийн шингэн эмүүд
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвал- тус бүрд/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дүүргэлт 1000
  Уусмалын орчин 1000
  Уусмалын өнгө 3000
  Тунгалаг чанар 2000
  Механик хольц 600
  Хувийн жин 1000
  Зуурамхай чанар 3000
  Эмийн бодисын жижиг хэсэг, үл уусах хэсгийн хэмжээ 5000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд// 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Ариун чанар тодорхойлох 10500
95. Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
96. Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
97. Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
98. Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
99. Staphylococcus aureus 7000
100. Pseudomonos aeruginosa 7000
1.5   Сироп эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвал- тус бүрд/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дүүргэлт 1000
  Хувийн жин 1000
  Уусмалын орчин 1000
  Зуурамхай чанар 3000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Staphylococcus aureus 7000
  Salmonella species 7000
1.6  Тарилгын шингэн
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дүүргэлт 1000
  Уусмалын орчин 1000
  Уусмалын өнгө 3000
  Уусмалын тунгалаг чанар 2000
  Механик хольц 600
  Зуурамхай чанар 3000
  Гэрлийн хугарлын илтгэгч 1500
  Оптик нягт ба гэрэл шингээгч хольц 1500
134. Эргэлтийн өнцөг 1500
  Хлоридын хольц 1500
  Сульфатын хольц 1500
  Хар тугалганы хольц 1500
  Цайрын  хольц 1500
  Төмрийн хольц 1500
  Кальцийн хольц 1500
  Аммонийн хольц 1500
  Эмийн бодисын жижиг хэсэг, үл уусах хэсгийн хэмжээ 5000
143. Уургийн тогтворжилт 5000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд// 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Биологийн арга/ 40000
  Халууруулах чанар тодорхойлох /ЛАЛ тест, Rabbit test/ 25000
  Ариун чанар тодорхойлох 15000
  Хорон чанар тодорхойлох 40000
1.7  Тосон түрхлэг, тосон бэлдмэл
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвал- тус бүр/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дүүргэлт 1000
  Нэгэн төрөл чанар 1500
  Жижиг хэсгийн хэмжээ 2000
  Исэлдүүлэгч нэгдэл 3000
  Ангижруулагч нэгдэл 3000
  Уусмалын орчин 1000
  Хүчлийн тоо 5000
  Иодын тоо 5000
  Саванжилтийн тоо 5000
169. Хэт ислийн тоо 5000
170. Эфирийн тоо 5000
171. Гидроксилын тоо 5000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Staphylococcus aureus 7000
  Pseudomonos aeruginosa 7000
1.8   Тун шилтэй эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дүүргэлт 1000
  Механик хольц 600
  Уусмалын өнгө 3000
  Тунгалаг чанар 2000
  Уусмалын орчин 1000
  Эмийн бодисын жижиг хэсэг, үл уусах хэсгийн хэмжээ 5000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга-систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Тооны тодорхойлолт /Биологийн арга/ 40000
  Халууруулах чанар тодорхойлох /ЛАЛ тест, Rabbit test/ 25000
  Ариун чанар тодорхойлох 15000
  Хорон чанар тодорхойлох 40000
1.9  Үрэл эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Задралт 2500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Агаартан тоо  тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
  Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Staphylococcus aureus 7000
  Pseudomonos aeruginosa 7000
1.10 Шахмал эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Механик бат бөх чанар 1500
  Үрэлтийн дараах бүтэн шахмалын хэмжээ 1800
  Задралт 2500
  Уусалт /СФМ-ийн аргаар/ 18500
  Уусалт /ӨИШХ-ийн аргаар/ 70000
  Тугналт /СФМ-ийн аргаар/ 20000
  Тугналт /ӨИШХ-ийн аргаар/ 70000
  Геометрийн хэмжээсүүд: урт,өргөн, зузаан г.м 1000
  Жингийн алдагдал 5000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн эзэлхүүний арга/ 30000
Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн кондуктометрийн арга/ 40000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
1.8 Флаконтой эм, антибиотик
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Таних урвал /Хайлах температур/ 15000
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Уусах чанар 1000
  Уусмалын өнгө 2500
  Уусмалын тунгалаг чанар 2000
  Уусмалын орчин 1000
  Хүчиллэг, шүлтлэг чанар 1000
  Хлоридын хольц 1500
  Сульфатын хольц 1500
  Хүнд металлын хольц 1500
  Гэрэл шингээгч хольц 1500
  Эргэлтийн өнцөг 1500
  Жингийн алдагдал 5000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн эзэлхүүний арга/ 30000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн кондуктометрийн арга/ 40000
  Органик нэгдэлд азот тодорхойлох 20000
  Тугналтын нэгэн төрөл чанар 2000
  Үлдэгдэл уусгагч / хийн хроматографийн арга/ 52500
  Хольц тодорхойлох /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Хольц тодорхойлох / ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд / 70000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
283. Антибиотикийн идэвхи микробиологийн аргаар 40000
  Халууруулах чанар тодорхойлох /ЛАЛ тест, Rabbit test/ 25000
  Ариун чанар тодорхойлох 15000
  Хорон чанар тодорхойлох 40000
1.8 Эмийн түүхий эд /эмийн үндсэн үйлчлэгч ба туслах бодис/
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /НУТ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Таних урвал /Хайлах температур/ 15000
  Уусах чанар 1500
293. Хувийн жин 1000
294. Гэрлийн хугаралын илтгэгч 1500
295. Оптик нягт ба гэрэл шингээгя хольц 1500
296. Хайлах температур 15000
297. Буцлах  температур 5000
  Уусмалын өнгө 2500
  Уусмалын тунгалаг чанар 2000
  Хүчиллэг, шүлтлэг чанар 1000
  Хлоридын хольц 1500
  Сульфатын хольц 1500
  Хүнд металлын хольц 1500
  Цайрын  хольц 1500
  Төмрийн хольц 1500
  Кальцийн хольц 1500
  Хөнгөнцагааны хольц 1500
  Аммонийн хольц 1500
  Үнслэг, сульфатын үнслэг 5000
  Эргэлтийн өнцөг 1500
  Жингийн алдагдал, чийглэг, хуурай үлдэгдэл 5000
  Органик нэгдэлд азот тодорхойлох 25000
  Зуурамхай чанар 2000
  Хольц тодорхойлох /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Хольц тодорхойлох / ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд / 70000
316. Хүчлийн тоо 5000
317. Иодын тоо 5000
318. Саванжилтийн тоо 5000
319. Хэт ислийн тоо 5000
320. Эфирийн тоо 5000
321. Гидроксилын тоо 5000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн эзэлхүүний арга/ 30000
  Усны хэмжээ / Карль-Фишерийн кондуктометрийн арга/ 40000
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга-элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
333. Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
334. Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
335. Staphylococcus aureus 7000
  Pseudomonos aeruginosa 7000
  Salmonella species 7000
  Бактерийн эсрэг үйлчлэл 35000
339. Антибиотикийн идэвхи тодорхойлох 40000
340. Ариун чанар 15000
  Нянгийн эндотоксин 25000
  Халдваргүйжүүлэх идэвх 27000
1.1 Эмийн санд бэлтгэсэн нийлмэл  нунтаг эм
  Гадна байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Механик хольц 600
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн аргаар/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Рефрактометрийн аргаар/ 2000
349. Тооны тодорхойлолт /СФМ-ийн аргаар/ 12500
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
1.2 Эмийн санд бэлтгэсэн усан эм
  Гадна байдал 500
354. Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Механик хольц 500
  Дүүргэлт 1000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн аргаар/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Рефрактометрийн аргаар/ 2000
359. Тооны тодорхойлолт /СФМ-ийн аргаар/ 12500
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
       II.            Ороох боох материал, эмнэлгийн хэрэгсэл
2.1  Ороох боох материал
  Гадна байдал, өнгө, үнэр 1000
  Дундаж жин 1000
  Жингийн хэлбэлзэл 500
  Флуоресценци 1000
  Хүчиллэг, шүлтлэг чанар 1000
  Усанд уусах чанар 1500
  Гадаргуугийн идэвхит бодис 2000
  Будагч бодис 4000
  Урт, өргөний хэмжээ 1000
  Цардуул, декстрины хольц 1000
  Эфирт уусах бодис 3000
  Нягтрал 1000
  10 см дахь утасны тоо 1000
  Гадны ширхэг хольц 1000
  Чийглэг 5000
  Хлоридын хольц 1500
  Кальцийн хольц 1500
  Сульфатын хольц 1500
  Ус шингээх чадвар 500
  Ангижруулагч бодис 3000
  Ариун чанар тодорхойлох 15000
2.2 Эмнэлгийн жижиг багаж хэрэгсэл, сав баглаа боодол
  Гадна байдал 1000
  Диаметр,урт, өргөн, зузаан 1000
  Хандлагдах будагч бодис 1500
  Нүдэнд харагдах байдал 300
  Хүчиллэг, шүлтлэг чанар 1000
  Уусмалын өнгө, тунгалаг чанар 2500
  Уусмалын гэрэл нэвтрүүлэлт 2000
  Уусмалын  гэрэл шингээлт 1500
  Үлдэгдэл нэгдэл 4000
  Cиликоны агууламж 5500
  Уусдаг хромын нэгдэл 1500
  Исэлдүүлэгч нэгдэл 3000
  Тэсрэх эзэлхүүн 6000
  Үлдэгдэл нэгдэл 5000
  Үлдэгдэл уусгагч / хийн хроматографийн аргаар 52500
399. Тасрах хүч 5000
  Халууруулах чанар тодорхойлох /ЛАЛ тест, Rabbit test/ 25000
  Ариун чанар тодорхойлох 15000
  Хорон чанар тодорхойлох 40000
403. Агаартан  
404. Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
405. Enterobacteraceae бүлгийн бактер 7000
406. Хөгц мөөгөнцөрийн тоо 7000
407. Staphylococcus aureus 7000
408. Pseudomonas aeruginosa 7000
409. Salmonella 7000
410. E.coli 7000
III. Уламжлалт эм, эмийн ургамлын шинжилгээ
3.1   Уламжлалт тан, талх, үрэл эм
  Гадна байдал /өнгө, үнэр, төлөв байдал 1000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /СФМ-ын спектрофотометрийн арга/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
415. Органик хольц 1500
  Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл 1500
  Задралт 2500
  Нунтаглалтын зэрэг 1500
  Чийглэг 5000
420. Тооны тодорхойлолт: Хандлагдах бодисын хэмжээг тодорхойлох 10000
421. Тооны тодорхойлолт: Флавонойд тодорхойлох 7000
422. Тооны тодорхойлолт: Алкалойд тодорхойлох 40000
423. Тооны тодорхойлолт: Сапонин тодорхойлох 15000
424. Тооны тодорхойлолт: Аргаах бодис тодорхойлох 10000
425. Тооны тодорхойлолт: Кумарин тодорхойлох 30000
426. Тооны тодорхойлолт: Антрогликозид тодорхойлох 15000
427. Тооны тодорхойлолт: Эфирийн тос тодорхойлох 15000
428. Тооны тодорхойлолт: Арбутин тодорхойлох 20000
429. Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 15000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
436. Агаартан бактерийн нийт тоо 7000
437. Enterobacteraceae бүлгийн бактер 7000
438. Хөгц мөөгөнцөрийн тоо 7000
439. Staphylococcus aureus 7000
440. Pseudomonas aeruginosa 7000
441. Salmonella 7000
442. E.coli 7000
3.2 Ургамал, эрдэс, амьтны гаралтай түүхий эд
  Гадна байдал /Мэдрэхүй, микроскоп/ 1000
  Ургамлын бүтэц тодорхойлох 3000
  Нэрийн дүйц тодорхойлох 5000
  Таних урвал /Эм таних ерөнхий урвалаар/ 5000
  Таних урвал /Нимгэн үет хроматографийн арга/ 10000
  Таних урвал /Спектрофотометрийн арга/ 5000
  Эрдэс хольц 1000
  Бусад ургамлын хольц 1000
  Органик хольц 1000
452. Харлаж, шарласан, өнгөө алдсан 1000
453. Хортон шавьжид идэгдсэн 1000
454. Хөгцөрч ялзарсан 1000
455. Хөгширсөн 1000
456. Бөөгнөрч наалдсан 1000
457. Дарагдаж бяцарсан 1000
  Жижиглэлтийн зэрэг 1500
  Чийглэг ба дэгдэмхий бодис 5000
460. Тооны тодорхойлолт: Хандлагдах бодисын хэмжээг тодорхойлох 10000
461. Тооны тодорхойлолт: Флавонойд тодорхойлох 7000
462. Тооны тодорхойлолт: Алкалойд тодорхойлох 40000
463. Тооны тодорхойлолт: Сапонин тодорхойлох 15000
464. Тооны тодорхойлолт: Аргаах бодис тодорхойлох 10000
465. Тооны тодорхойлолт: Кумарин тодорхойлох 30000
466. Тооны тодорхойлолт: Антрогликозид тодорхойлох 15000
467. Тооны тодорхойлолт: Эфирийн тос тодорхойлох 15000
468. Тооны тодорхойлолт: Арбутин тодорхойлох 20000
469. Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 15000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
476. Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
477. Enterobacteraceae бүлгийн бактер 7000
478. Хөгц мөөгөнцөрийн тоо 7000
479. Staphylococcus aureus 7000
480. Pseudomonas aeruginosa 7000
481. Salmonella 7000
482. E.coli 7000
483. Бактерийн эсрэг үйлчлэл 35000
484. Хорон чанар 20000
IV. Чанарын шинжилгээ-таних урвал
  Эм таних ерөнхий урвалууд 5000
  ХЯТ-ны спектрофотометрийн арга 10000
  НУТ-ын спектрофотометрийн арга 5000
  Хийн хроматографийн арга 30000
  Нимгэн үет хроматографийн арга 10000
  Хайлах температур 15000
  ӨИШХ-ийн арга 40000
      V.            Тооны шинжилгээ
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Спектрофотометрийн арга/ 12500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /Хийн хроматографийн аргаар/ 52500
  Таних урвал, тооны тодорхойлолт /ӨИШХ-ийн арга- систем тус бүрд/ 70000
  Тооны тодорхойлолт /АШС-ийн арга- элемент тус бүрд/ 16500
  Тооны тодорхойлолт /Жингийн арга/ 5000
  Тооны тодорхойлолт /Электрофорезын арга/ 25000
498. Тооны тодорхойлолт /Къелдалийн арга/ 20000
  Тооны тодорхойлолт /Титрийн арга/ 10000
    VI.            Микробиологи, биологийн шинжилгээ
  Антибиотикийн идэвхи тодорхойлох 40000
  Агаартан бактерийн тоо  тодорхойлох 7000
  Энтеробактерийн бүлгийн нян тодорхойлох 7000
  Хөгц, мөөгөнцөр тодорхойлох 7000
  Халууруулах чанар тодорхойлох /ЛАЛ тест, Rabbit test/ 25000
  Ариун чанар тодорхойлох 15000
  Хорон чанар тодорхойлох 40000
  Биологийн шинжилгээ 40000
  Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох /E.Coli/ 7000
  Staphylococcus aureus 7000
  Pseudomonos aeruginosa 7000
  Salmonella species 7000
  Бактерийн эсрэг идэвхи 35000
  Халдваргүйжүүлэх идэвхи 27000
  Үл уусах жижиг хэсгийн хэмжээ 5000

Жич: Таних урвал, тооны тодорхойлолт, хольц тодорхойлох аргаас хамааран шинжилгээний үнийг сонгоно.

Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын

                                                                                                           02-ны өдрийн 253 дүгээр тушаалын

дөрөвдүгээр хавсралт

УРГАМЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Шинжлэх үзүүлэлт Нэг сорьцонд хийгдэх үнэлгээ /төгрөг/
Нэг. Үр тарианы чанарын шинжилгээ
1 Өнгө, үнэр, амт тодорхойлох 1000
2 Чийг тодорхойлох 5500
3 Шилэнцэр тодорхойлох 1500
4 Цавуулгын хэмжээ, чанарыг тодорхойлох 9000
5 Эзэлхүүн жин тодорхойлох 2000
6 Хогьт хольц ба өөр тарианы хольц тодорхойлох 4500
7 Хүрээний бүрэлдэхүүн тодорхойлох 1800
8 Уураг тодорхойлох 2500
9 Нэг дээжинд чанарын бүрэн шинжилгээ хийхэд 27800
Хоёр. Тарих үрийн чанарын шинжилгээ
11 Үрийн өнгө, үнэр тодорхойлох 1000
12 Үрийн цэвэршилт тодорхойлох 4500
14 Үрийн туйлийн жин тодорхойлох 1800
15 Үрийг соёололтонд тавих 6300
16 Ургах эрчим тодорхойлох 1500
17 Соёололт тодорхойлох 2100
18 Ботаникийн тоололт хийх 2700
19 Элс шатааж ариутгах 2500
20 Үрийн амьдрах чадвар тодорхойлох 1700
21 Үрийн чийг тодорхойлох 5500
22 Тарих үрийн бүрэн шинжилгээ 29600
Гурав. Ургамлын бактерийн өвчний шинжилгээ
23 Үр тариа, үржүүлгийн материалд бактерийн өвчин тодорхойлох 8300
24 Төмс, хүнсний ногоонд бактерийн өвчин тодорхойлох 8300
25 Цэцэг чимэглэлийн ургамалд бактерийн өвчин тодорхойлох 8300
26 Буурцагт ургамалд бактерийн өвчин тодорхойлох 8300
27 Цай тамхины ургамалд бактерийн өвчин тодорхойлох 8300
Дөрөв. Ургамлын мөөгөнцөрийн өвчний шинжилгээ
28 Үр тарианы ургамалд харууны спорыг тодорхойлох 5900
29 Үр тариа, үржүүлгийн материалд мөөгөнцөрийн өвчин тодорхойлох 8300
30 Төмс, хүнсний ногоонд мөөгөнцөрийн өвчин тодорхойлох 8300
31 Цэцэг чимэглэлийн ургамалд мөөгөнцөрийн өвчин тодорхойлох 8300
32 Буурцагт ургамалд мөөгөнцөрийн өвчин тодорхойлох 8300
33 Цай тамхины ургамалд мөөгөнцөрийн өвчин тодорхойлох 8300
 
Тав. Дүгрэг хорхойн шинжилгээ
34 Хөрс, ургамлаас дүгрэг хорхой тодорхойлох 7500
35 Төмс, хүнсний ногоонд, дүгрэг хорхой тодорхойлох 7500
36 Жимс, жимсгэнд дүгрэг хорхой тодорхойлох 7500
37 Таримал ургамалд дүгрэг хорхой тодорхойлох 7500
Зургаа. Ургамлын хөнөөлт шавжийн шинжилгээ
38 Бүр төрлийн гурил, будаа, элсэн чихэрт шавж тодорхойлох 6500
39 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнд шавж тодорхойлох 4000
40 Үр тариа, үр үржүүлгийн материалд шавж тодорхойлох 6500
41 Цэцэг чимэглэлийн ургамалд шавж тодорхойлох 6500
42 Цай тамхины ургамал тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд шавж тодорхойлох 6500
43 Буурцагт ургамалд шавж тодорхойлох 6500
44 Хөрс, ургамалд шавж тодорхойлох 6500
45 Хөнөөлт шавж, хачгийн төрөл зүйл, тоошилт, бохирдолт тодорхойлох 8000
46 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээ 3000
47 Цагаан будаа, шар будаа, хөц будаа, гурвалжин будаанд чийг тодорхойлох 5500
Долоо. Хог ургамлын үр, үржих эрхтэний шинжилгээ
48 Үр тариа, үр үржүүлгийн материалд хог ургамлын үр, үржих эрхтэнг илрүүлэх, тодорхойлох 6500
49 Таримал  ургамлын үрэнд хог ургамлын үр, үржих эрхтэн илрүүлэх, тодорхойлох 6500
50 Хог ургамлын төрөл зүйл тодорхойлох 7500
Найм. Бусад
51 Буудайн гурилд хуурай цавуулгийн хэмжээг тодорхойлох 3000
52 Улаан буудайн уналтын тоо тодорхойлох 10000
53 Төмс хүнсний ногоонд хорио цээртэй ургамлын өвчинг ELISA багажит шинжилгээгээр тодорхойлох 28000

Тайлбар: Шинжилгээний үнэлгээг шинжилгээнд хамрагдсан үзүүлэлт бүрийн үнэлгээний нийлбэрээр тооцно.

Холбоотой мэдээ

Шинжилгээний үнэ тариф

                        Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын                                         

2021-01-15

© 2023 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.