“ТАНЫ ЭРХ-ТАНЫ ОРОЛЦОО АВИЛГАД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ “

  [video width="1920" height="1080" mp4="http://inspection.gov.mn/new/huvsgul/wp-content/upl

“Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага, сургалтын орчны халдвар хамгаалал”

2022 оны 01 дүгээр сарын 14 -ний өдөр Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын ОНХХэлтэс, аймгийн Эрүүл м

“ТАНЫ ЭРХ-ТАНЫ ОРОЛЦОО АВИЛГАД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ “

  [video width="1920" height="1080" mp4="http://inspection.gov.mn/new/huvsgul/wp-content/upl

“Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага, сургалтын орчны халдвар хамгаалал”

2022 оны 01 дүгээр сарын 14 -ний өдөр Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын ОНХХэлтэс, аймгийн Эрүүл м

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.