Эрхэм зорилго

Хэнтий аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт, нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, бизнес эрхлэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангахад  мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

Хяналт шалгалтын мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.