Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Тус хэлтэс нь Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх эрхэм зорилгоо ханган биелүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, зөвлөн тусалж, соён гэгээрүүлж, сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч 0, улсын байцаагч 7 нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Албан тушаал  Овог нэр  Утас 
1 Хэлтсийн дарга, Хүнсний чанар, стандартын  хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Мөнхгэрэл 99968163
2 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Баасанжав 99963538
3 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Д.Ариунаа 99722011
4 Хүнсний чанар, стандартын  хяналтын улсын байцаагч
Т.Золбоо  99212017
5 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Б.Алтанбулаг 99346169 90066169
6 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Б.Долгоржав 99241562

 

Фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Булган аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.