Холбоо бaрих

Хаяг Булган аймгийн Булган сум, Энэбишийн гудамж 
Утас

Газрын дарга Б.Батболд 70342096

Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга Б.Хишигсүрэн 70342749

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн дарга

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийндарга Т.Хувьзаяа 70342658

Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Норпил 70343385

Лабораторийн эрхлэгч Н.Мөнхтуяа 70342452

Архив, бичиг хэргийн ажилтан Ж.Баярчулуун 70342960

Факс 70343385
Веб Вэб хуудас: http://www.inspection.gov.mn/new/bulgan
Пэйж хуудас: https://www.facebook.com/bu.mhg/ 
Имэйл p_bu.inspection.gov.mn

 

Фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Булган аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.