Хүний нөөцийн ил тод байдал

Ёс зүйн зөвлөлийн 2021 оны товч тайлан

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар баталсан ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан ба бүрэлдэхүүнд Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Т.Нурлан /Ёс зүйн зөвлөлийн дарга/, гишүүдээр А.Айгерим /ТЗЭУХ-ийн дарга, Хүний нөөц, эрх зүйн асууд

February 25, 2022

2021 оны Сахилгын шийтгэлийн мэдээ

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 2 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.

February 25, 2022

2022 оны бүтэц орон тоо

Төсвийн зарлагын 2022 оны хуваарилалтын дагуу тус аймгийн мэргэжлийн хяналтын газарт нийт ажиллагсдын тоо-47 байна. Үүнээс удирдах ажилтан-1, гүйцэтгэх ажилтан-31, үйлчлэх ажилтан-15 байна

February 25, 2022

Сул орон тооны зар

Тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэг, "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.2-т заасныг үндэслэн тус газрын Эрүүл мэнд боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын

February 25, 2022

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН НЭГ ӨДӨР

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.