МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН НЭГ ӨДӨР

April 29, 2021 525

Холбоотой мэдээ

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ШТС-ИЙГ ХАМРУУЛАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын даргын баталса

October 7, 2022

Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур сумууд болон Цагааннуур тосгонд үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-у

October 7, 2022

Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

МУБИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуульд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж мэргэжил ар

October 6, 2022

© 2022 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.