Зөвшөөрөлгүй загас агнахгүй байх, улсын тусгай хамгаалалтад авагдсан газруудын нутаг дэвсгэрээс ан, амьтан агнахгүй байхыг анхааруулж байна.

February 9, 2021 2187

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Монгол Алтайн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны холбогдох албан хаагч нар хамтарч хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлүүлэх зорилгоор Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл сумуудын нутаг дэвсгэрт орших Хотон нуур, Хуурган нуур, Даяннуур, Ховд голд хамтарсан хяналт шалгалтыг хийлээ.
Шалгалтаар Улаанхус сумын нутагт орших Ховд голоос зөвшөөрөлгүй загас агнасан зөрчлийг илрүүлж зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байна.
Иймд иргэдийн анхааралд: Зөвшөөрөлгүй загас агнахгүй байх, улсын тусгай хамгаалалтад авагдсан газруудын нутаг дэвсгэрээс ан, амьтан агнахгүй байхыг анхааруулж байна.

Холбоотой мэдээ

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ШТС-ИЙГ ХАМРУУЛАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын даргын баталса

October 7, 2022

Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур сумууд болон Цагааннуур тосгонд үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-у

October 7, 2022

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ” хийгдэж байна.

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын хамтарсан удирдамжийн дагуу ай

October 7, 2022

© 2022 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.