Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг дуусахаас өмнө сунгуулаарай

2022-05-18 582

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, хөтөлбөр боловсруулахтай холбоотой мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн сургалт зохион байгуулж зөвлөгөө өгч байна.

Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авдаг. 2021 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллага цахим системээр энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой нийт 315 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 700 орчим хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Энэ оны эхний таван сарын байдлаар 205 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 291 хүсэлтэд аюулгүйн үнэлгээ хийж, 140 аж ахуйн нэгж, байгууллагад цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах, экспортлох, импортлох, тээвэрлэх 194 тусгай зөвшөөрлийг олгож, аюулгүй шаардлага хангаагүй хүсэлтүүдийг буцаагаад байна.

Түүнчлэн тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дуусгавар болж аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдэл хүргүүллээ.

Холбоотой мэдээ

Сүхбаатар онгоцны үйлдвэрлэгчийн зориулалтыг өөрчилсөн, аврах завь, усчин аврагч хүрэлцээгүй, тусгай зөвшөөрлийн  хугацаа дууссан байна

Болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тээврийн аюулгүй байдал, холбогдох хууль, дүрэм, жура

2022-07-04

БАЯР НААДЫМ ҮЕЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ХҮНСНИЙ ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ НАРТ /Зөвлөмж/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай PDF хувилбараар үзэх Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй

2022-07-01

Нүхэн жорлон, угаадасны нүх, бохирын цооног ашиглагч иргэн, ААН-д зөвлөж байна

Долоо хоногт 2-3 удаа зориулалтын бодис, уусмалыг найруулж, халдваргүйжүүлж байх Усны эх үүсвэрий

2022-06-30

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.