Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Улсын байцаагч, албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг хүлээн авч байна

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт  ажлын 10 хоногийн хугацаатай төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байгаа тул тус хяналтын газрын албан хаагчдын ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой санал, гомдол мэдээллийг 180

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.      

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2017-2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2017-2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧЭЭР ТУСГАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧЭЭР ТУСГАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.