Холбоо барих

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь
1 О.Энх-Амгалан Архив, бичиг хэрэг, хариуцсан ажилтан 70452524

99454996

Даваа-Баасан 08.00-17.00Цайны цаг

12.00-13.00

 

Өргөдөл гомдол хүлээн авах хэлбэр:

 • Бичгээр
 • Утсаар
 • Амаар буюу биечлэн
 • Цахим хэлбрээр

Өргөдөл гомдолд тавигдах шаардлага:

 • Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлөөлүүлэн зурж болно
 • Өргөдөл, гомдлыг иргэд бичгээр хамтран гаргасан бол түүнд бүгд гарын үсэг зурах буюу эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана
 • Өргөдөл, гомдол гаргахад энэ зүйлд зааснаас бусад зүйл шаардахыг хориглоно.

      Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах үндэслэл:

 • Өргөдөл, гомдол нь тодорхой нэр хаяггүй бол
 • Бага насны хүмүүс буюу шүүхийн шийдвэрээр эрхийн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд эцэг, эх, асран хамгаалагчаараа төлөөлүүлээгүй бол
 • Төрийн тухайн байгууллага, албан тушаалтанд иргэн өмнө нь хандаж байсан асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргасан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэрлэх үндэслэлгүй
 • Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа
 • Өргөдөлд тавигдах шаардлага хангаагүй тохиолдолд.

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх хугацаа:

 • Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
 • Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрт гомдол гаргах:

 • Өргөдөл, гомдол гаргагч өргөдөл, гомдлын талаархи шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол гаргах эрхтэй.Гомдлыг тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллага, албан тушаалтны дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан байхгүй бол тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллагад, эсхүл гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагад гаргана.

Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтан, албан хаагчдын өрөөний дугаар болон ажлын утасны жагсаалт

Албан тушаал Овог,нэр Ажлын утас Гар утас
Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
1 Дарга Ц.Мөнхбаяр 70452524 99452520
Төрийн захиргаа,эрсдэлийн  удирдлагын хэлтэс
2 Хэлтсийн дарга Ц.Нямжаргал 70452856 99459513
3 Нягтлан бодогч Ч.Баясгалан 96451133
4 Хуль эрх зүй, дотоод хэрэг хариуцсан ажилтан Б.Батбаяр 70452288 99241277
5 Архив, Бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан О.Энх-Амгалан 70452526 99454996
6 Нярав, Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харицах ажилтан Э.Дарханбаатар 90600018
7 Жолооч С.Буджав 90126969
8 Жолооч Н.Батбаяр
9 Харуул Н.Батмөнх
10 Харуул С.Дамбасүх
11 Харуул С.Батбаяр
12 Үйлчлэгч Б.Дэлгэрмаа
13 Үйлчлэгч О.Отгонсүрэн
14 Үйлчлэгч Н.Оюунчимэг 95458111
Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс
15 Хэлтсийн дарга Х.Ойнбаяр 80226263
16 Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч М.Балжинням 80056321
17 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Ч.Орлом 99953925
18 Боловсролын, соёлын хяналтын улсын байцаагч Р.Басанжав 80457778
19 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ц.Дэлгэрмаа 99459959
20 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Б.Ундармаа 91082288
21 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ц.Отгонжаргал 99142981
22 Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн хяналтын улсын байцаагч Э.Номиндалай 99282286
23 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Б.Ганчимэг 99864029
24 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч С.Булганзаяа 99321266
25 Мал эмнэлэгийн хяналтын улсын байцаагч Б.Галбадрах 94446647
Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс
26 Хэлтсийн дарга Д.Дашдаваа 70452586 96455555
27 Стандарт, хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ц.Бат-Эрдэнэ 99459906
28 Геодиз газарзүйн хяналтын улсын байцаагч С.Мэндбаяр 98820662
29 Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Т.Цэцэгмаа 99458820
30 Хөдөлмөр хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Р.Халх-Очир 96905151
31 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Сэнгэжав 80007858
32 Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Ц.Баттулга 80007844
33 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Б.Рина 80009663
34 Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Ж.Жигжидсүрэн 99908734
35 Авто замын хяналтын улсын байцаагч Н.Ананд 99032315
36 Авто тээвэр /усан зам, өргөх механизм/ -н хяналтын улсын байцаагч Б.Наранмандах 86072019
37 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хянатын улсын байцаагч З.Баялаг 95999944
38 Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Х.Ганчимэг 99067731
39 Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Ц.Бумбаяр
Итгэмжлэгдсэн лаборатори
40 Лабораторын эрхлэгч Д.Цэвэлмаа 99459457
41 Хими хор судлалын шинжээч Ч.Даваажав 91114215
42 Үр хорио цээрийн шинжээч Б.Дарьсүрэн 90119929
43 Нян судлалын шинжээч Б.Хосбаяр 92161216
44 Хими хор судлалын шинжээч Д.Урнаа 90911944
45 Нян судлалын шинжээч Б.Наранцэцэг 99244080
46 Лаборант Ч.Оюунцэцэг 99764946
47 Лаборант Ц.Алгирмаа 99450292
48 Лаборант Г.Батхишиг 86322321

Хаяг: Увс Мэргэжлийн хяналтын газар

Утас: 70452288

Фэйсбүүк: https://www.facebook.com/uvs.inspection

Веб сайт: http://inspection.gov.mn/new/uvs/

 

ФОТО МЭДЭЭ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Увс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.