https://www.facebook.com/um.inspection/posts/1212767585872064

November 1, 2021 5882

Холбоотой мэдээ

ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

Даланзадгад сумын Ерөнхий боловсролын зургаан сургуульд ЭМГ-тай хамтран 12 дугаар ангийн суралцагчда

February 24, 2021

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Бялдаржуулах чийрэгжүүлэх төв, иог, спиннинг үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдэд

February 1, 2021

© 2022 Өмнөговь аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.