ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.САНДАГ-ОЧИР

 

 

Үндсэн чиг үүрэг

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хэлтэс нь Нийслэлийн хэмжээнд Цөмийн энергийн тухай хуульд заасан хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цацрагийн осол, цацраг идэвхт бодис, ионжуулагч цацрагийн бусад үүсгүүрийн үйлчлэлээр хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглэсэн төрийн захиргааны мэргэжлийн хяналтыг үндсэн 3 чиглэлээр хэрэгжүүлж байна.

Цацрагийн хяналт шалгалт

–  Эмнэлгийн салбарт рентген оношилгоо, шинжилгээнд ашиглаж буй рентген аппарат, төхөөрөмжийн цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалд;

–  Судалгаа шинжилгээний салбарт ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрүүдийн цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах;

– Хил гааль, нисэхийн салбарт аюулгүйн үзлэг шалгалтад хяналтын рентген төхөөрөмж ашиглаж буй байгууллагуудад цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах;

–   Цацрагийн ослын төлөвлөлт, бэлэн байдлыг хангуулах;

–   Цацрагийн үүсгүүрийн бүртгэл, мэдээллийн систем бүрдүүлэх;

Мэргэжлийн шарлагын хяналт

– Нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын цацрагтай харьцаж ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунг хянах;

– Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулах;

– Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

 Хүн амын шарлагын хяналт

– Гадаад орчны  байгалийн цацрагийн түвшний хяналт;

– Хүнсний бүтээгдэхүүн,  ундны ус, орон байрны радоны хяналт;

– Барилгын материалын түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тус тус байгалийн цацрагийн түвшний хяналтыг гүйцэтгэж байна.

ХОЛБОО БАРИХ 

1 Шагж Сандаг-Очир Хэлтсийн дарга 96669129
2 Даваадорж Мөнхсайхан Тасгийн дарга, Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 99057666
3 Даваасүрэн Цэнд-Аюуш Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 99193767
4 Сугирдорж Батцэцэг Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 99074625
5 Банди Мөнхөө Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 88088581
6 Ганхуяг Даваажаргал Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 89011223
7 Дангаасүрэн Чулуунчимэг Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 98212623
8 Үйлсбаяр Намуун Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 88181198
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.