ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА 

Үндсэн чиг үүрэг

Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс нь мал эмнэлэг, мал, амьтны үржлийн болон ургамал хамгаалал, хорио цээр, таримал ургамлын үр сортын чанарын хяналт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааны чиглэлээр таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги, төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хяналтын хүрээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг

Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 1. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологийн үйл ажиллагаа, шат дамжлагад  хоол, хүнсний аюулгүй байдал алдагдуулах болзошгүй эрсдэлийг таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх хяналт тавих
2. Хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж буй түүхий эд, бэлэн болон чанар аюулгүй байдал, хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөл, үйлчилгээний явцад /явуулын үйлчилгээ, зөөврийн хоол, түргэн хоолны газар зэрэг/ хоолны чанар аюулгүй байдал алдагдах эрсдэл гарч буй эсэхэд хяналт тавих
3. Нийтийн хоолны газруудад дотоод хяналт, эргүүлэн татах, мөрдөн мөшгих журмын хэрэгжилтийг ханган тогтмолжуулсан эсэх, үйл ажиллагааны онцлогт тохирч хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл бүрдсэн эсэхэд хяналт тавих

“Худалдааны стандартын хяналтын чиглэлээр доорх асуудлыг харъяална.

Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч 1. Хүнсийг худалдаалах, хадгалах, тээвэрлэх үе шат болон үйл ажиллагааны явцад эрсдэлд суурилсан хяналтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл,татан авах үйл ажиллагаанд хяналт тавих
2. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний худалдаалалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, шошгололт, дотоод хяналттай холбогдон гарсан хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журамын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
3. Согтууруулах ундаа, тамхийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр холбогдох хууль, журмын дагуу худалдаалж буй эсэхэд хяналт тавих
4. Улсын нөөцийн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, ашиглалт, зарцуулалтын байдалд хяналт тавих


Хүнсний үйлдвэрийн технологийн хяналтын
 хүрээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг

Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын  /ахлах/ байцаагч 1. Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэх.
2. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, хадгалалт, шошгололт, дотоод хяналттай холбогдолтой хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, салбарын хяналтын бодлогыг тодорхойлох.
3. Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагууд үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, /GMP/ нэвтрүүлэх болон хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл, татан авах үйл ажиллагаанд хяналт тавих.
4. Өндөр эрсдэлтэй хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр эрхлэхэд урьдчилсан хяналт хийж дүгнэлт гаргах.
5. Хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.

Мал эмнэлгийн хяналтын чиг үүрэг

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч 1 Мал амьтан хорио цээр чанарын хяналтын улсын байцаагч нь Нийслэл, дүүргийн нутаг дэвсгэрт мал эмнэлгийн чиглэлээр холбогдох хууль, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавих, хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулж болзошгүй эрсдэл, малаас хүнд дамжих халдварт өвчин нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах

Ургамал хорио цээр, чанарын хяналтын хүрээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг

Ургамал хорио цээр, чанарын хяналт улсын/ахлах/ байцаагч 1 Ургамал хамгаалах химийн бодис, бордооны чанар аюулгүй байдал, үйлдвэрлэл, импорт, хэрэглээ, хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөлд хяналт тавих
2 Бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтантай хими, биологи, механик аргаар тэмцсэн ажлын үр дүнд хяналт тавих
3 Ургамал хамгаалах үйл ажиллаганы технологийн горимын мөрдөлт, аюулгүй ажиллагаанд, ургамлын хорио цээрийн лабораторийн үйл ажиллгаанд хяналт тавих
4 Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, тамхины ургамлын тариалан, хүлэмж зоорийн хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлт, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөлд хяналт тавих

ХОЛБОО БАРИХ

Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс
1
2 Товуудорж Оюунбилэг Хэлтсийн ахлах, хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99237075 80860054
3 Болд Хонгор Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99106816
4 Алтанцол Мөнхбаяр Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 80150544
5 Халтай Чимгээ Хүнсний чанар, стандартын хяналтын  улсын байцаагч 99051251
6 Мөнхбаатар Шинэжаргал Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 86040228
7 Бадамдорж Хаш-Эрдэнэ Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 88003603
8 Баттулга Мөнхдэлгэр Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99874090
9 Доржготов Лхаянбуу Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 86060004
10 Гарамгайн Энхтөр Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 94456789
11 Цэвгээ Булган Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99171662
12 Банзрагч Дэлгэрмаа Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 91754342
13 Цэрэндорж Цэрмаа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99130040
14 Өлзийсайхан Мөнхтулга Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 94943330
15 Дугарсүрэн Шүрэн-Эрдэнэ Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 98898626

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.