ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Н.ГЭРЭЛТ-ОД

 

Үндсэн чиг үүрэг

Экспорт, Импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс нь Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Олон улсын түвшинд мэдээлэх хүний хөл хориот халдварт өвчин, мал, амьтаны гаралтай гоц халдварт өвчин, ургамлын гадаад хорио цээртэй өвчин хог ургамал хилээр нэвтрэх, дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх, бараа, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангуулах, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн улсын хилийн боомт, гүний хяналтын талбайд хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

       1. Мал, амьтан, хорио цээрийн хяналт

Олон улсад шуурхай мэдээлэх мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин Монгол Улсын хилээр нэвтрэх, дамжин тархах, зөрчилтэй болон эрсдэлтэй зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэхээс урьдчлан сэргийлэх, таслан зогсоох, мал эмнэлэг, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх,болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах,хяналт тавих

       2. Ургамал, хорио цээрийн хяналт

Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй ургамлын өвчин, хортон шавьж, хог ургамал, мэрэгч амьтан хилээр нэвтрэх, дамжин тархах, зөрчилтэй болон эрсдэлтэй зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, ургамлын хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх,болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах,хяналт тавих

        3 .Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Гүний хяналтын бүсээр нэвтрүүлж буй импорт, экспортын  бодис, бараа, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлалд эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт шалгалт, тандалт судалгаа хийх, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр дамжиж болзошгүй хими, нянгийн гаралтай хордлого, хордлогот халдвар, олон улсын хөл хориот өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулаххяналт тавих.

4. Стандарт, чанарын хяналт

Улаанбаатар хотын гүний гаалийн хяналтын бүсээр нэвтрүүлж буй боловсруулсан хүнс, хүнсний нэмэлт, хүнсний түүхий эд, шуудангийн илгээмжид эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, хяналт тавих

        5. Эм, биобэлдмэлийн хяналт

Улаанбаатар хотын гүний гаалийн хяналтын бүсээр нэвтрүүлжбуй эм биобэлдмэл, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, урвалж, оношлуур, эмнэлгийн хэрэгслүүд зэрэгт үзлэг шинжилгээ, хяналт шалгалт хийхэрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах хяналт тавина.

6. Байгаль орчины хяналт

Улаанбаатар хотын гүний гаалийн хяналтын бүсээрнэвтрүүлжбуйхимийн хорт болон аюултай бодис (үйлдвэрлэлийн зориулалттай химийн хорт болон аюултай бодис, химийн бордоо, пестицид, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис), химийн гаралтай аюултай хог хаягдал, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, барилгын химийн материалд эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, хяналт тавих.

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

ХОЛБОО БАРИХ

1 Нямдорж Гэрэлт-Од Хэлтсийн дарга 99194274
2 Жигжиддорж Ариунаа Хэлтсийн ахлах, Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99182700
3 Нямжав Номин Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99116931
4 Даваасүрэн Лхамсүрэн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 91916142
5 Батдэлгэр Өлзийхишиг Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99659294
6 Сүхбаатар Мөнхсүлд Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99825151
7 Очир Отгонбаатар Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 88059722
8 Жамъяансүрэн Гэрэлмаа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 98082028
9 Банзрагч Баярмаа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99184015
10 Ядмаа Хандармаа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99164526
11 Сосорбурам Ариунхүү Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99027008
12 Санжжав Нямдорж Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99057423
13 Жанчив Алтанзул Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 88003232
14 Давааням Пүрэвсүрэн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99288771
15 Цэрэнжаа Жаргал Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 99271996
16 Долгорсүрэн Анхтуяа Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 99813037
17 Гомбосүрэн Далайжаргал Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 98114404
18 Бадамсэрээжид Батбаатар Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 99141442
19 Бужийнов Амгалан Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99006797
20 Зул Алтанцэцэг Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 94401100
21 Маамаа Сэрсэнжав Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 94056888
22 Мөнхбаяр Баянжаргал Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 99992054
23 Рагчаа Нямдорж Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 91917891
24 Равдан Оюунтуяа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99192060
25 Чимэд Отгонтөр Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99187494
26 Замбага Зоригтхүү Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99143909
27 Түвшинжаргал Жаргалмаа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 98000868
28 Даваажав Должинсүрэн Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99784566
29 Лувсандаш Долгормаа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99053948
30 Сүхбат Оюунбат Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99105340
31 Түдэврэнчин Дулмаа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99115525
32 Сүрэнхорол Баасанцээ Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99770511
33 Максим Пүрэвсүрэн Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 99246461
34 Хишигт Солонго Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 89336363
35 Баатар Ган-Уул Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч 89115389

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.