ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

 

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 •  Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, ажлын үр дүн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан хүргэх, үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангаж, хэлтсийн зорилт, чиг үүрэг, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн  төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах;
 • Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын болон Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын цаг үеийн дотоод ажил үйлчилгээг зохион байгуулах;
 • Хэлтсийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт, цаг үеийн чанартай мэдээ тайлан, өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах ;
 • Удирдлагуудыг цаг үеийн шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах;
 • Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын үр дүнг олон нийтэд сурталчилан хүргэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээ мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 • НМХГ-ын цахим хуудсыг шинэчлэн хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах;
 • Мэдээ мэдээлэл, сурталчилгаа, сэрэмжлүүлэг болон бусад мэдээллийг цахим хуудсанд тогтмол байршуулж, олон нийтэд хүргэх;
 • Гадаадын байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичиг байгуулах ажлын зохион байгуулах;
 • Гадаадын олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт улсын байцаагчдыг хамруулах;
 • Ажилтан албан хаагчдыг гадаадын сургалт семинарт хамруулж, хурал зөвлөгөөнд оролцуулах, тайлан авах, үр дүнг тооцох;
 • Байгууллага, аж ахуй нэгж иргэдэд зориулсан сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж батлуулах, биелэлтийг хангуулах;
 • Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги, хөтөлбөрийн хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагаас батлан гаргасан сургалтын бодлого, хөтөлбөрт нийцүүлэн ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах ажлыг  зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;
 • Байгууллагаас гаргаж байгаа гарын авлага, зөвлөмжийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, Ажилтан албан хаагчдад зориулсан Мэдээллийн цаг хөтөлбөх гаргаж зохион байгуулах ;

 

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

1 Бямбасүрэн Бат-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга 99070909
2 Дорж Дариймаа Хэлтсийн ахлах, Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 91887887
3 Баярсайхан Энхжин Мэдээлэл, өгөгдлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 88000098 98079898
4 Баасан Пүрэвжаргал Вэб хариуцсан мэргэжилтэн 99181355
5 Билэгсайхан Халиун  Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80089339
6 Батбаяр Номин Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 99081496
7 Энхтүвшин Энх-Очир Вэб хариуцсан мэргэжилтэн 94263361
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.