ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Я.ДАМДИНРАГЧАА

 

 

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ, бодлого, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, холбогдох байгууллагад тайлан, биелэлтийг хүргүүлэх, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт, архивын нэгж, хяналт шалгалтын баримт бичгийн стандартын мөрдөлт зэрэг асуудпуудаар төрөлжсөн хяналт шинжилгээ, дотоод хяналт, шалгалт хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангүулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, гомдлын дагуу улсын байцаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх нийгмийн үнэлэмжийг тодорхойлж, холбогдох газруудад санал хүргүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

1 Ядамсүрэн Дамдинрагчаа Хэлтсийн дарга 96069607
2 Ц. Нэргүй Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99155536
3 М.Ууганбаатар Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99155536 88113690
4 Б.Сүхбаяр Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 96667375
5 Д. Жаргалсайхан Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99903904 98880898
6 Б. Амарзаяа Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99156987 99082237
7 Г.Цэнд-Аюуш Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99998011
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.