НМХГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ ХУУЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ …

November 26, 2019 38
Хууль тогтоомжийн нэр  
1 Төрийн хяналт шалгалтын тухай нээх
2 Захиргааны ерөнхий хууль нээх
3 Авто замын тухай нээх
4 Авто тээврийн тухай нээх
5 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай нээх
6 Авлигын эсрэг хууль  нээх
7 Архивын тухай  нээх
8 Ахмад настны тухай  нээх
9 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай  нээх
10 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай  нээх
11 Амьтны тухай  нээх
12 Агаарын тухай  нээх
13 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай  нээх
14 Ашигт малтмалын тухай  нээх
15 Аялал жуучлалын тухай  нээх
16 Бага, дунд боловсролын тухай  нээх
17 Байгалийн ургамлын тухай  нээх
18 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай  нээх
19 Байгаль орчныг хамгаалах тухай  нээх
20 Барилгын тухай  нээх
21 Боловсролын тухай  нээх
22 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай  нээх
23 Газрын тосны тухай  нээх
24 Газрын тухай  нээх
25 Газрын хэвлийн тухай  нээх
26 Геодези, зураг зүйн тухай  нээх
27 Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай  нээх
28 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
29 Гамшгаас хамгаалах тухай  нээх
30 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай  нээх
31 Дархлаажуулалтын тухай  нээх
32 Дээд боловсролын тухай  нээх
33 Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай  нээх
34 Донорын тухай  нээх
35 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай  нээх
36 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай  нээх
37 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
38 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  нээх
39 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай  нээх
40 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай  нээх
41 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай  нээх
42 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай  нээх
43 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  нээх
44 Нийгмийн даатгалын тухай  нээх
45 Нийгмийн халамжийн тухай  нээх
46 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
47 Ойн тухай  нээх
48 Орон сууцны тухай  нээх
49 Органик хүнсний тухай  нээх
50 Соёлын тухай  нээх
51 Соёлын өвийг хамгаалах тухай  нээх
52 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай  нээх
53 Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай  нээх
54 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай  нээх
55 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай  нээх
56 Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай  нээх
57 Тариалангийн тухай  нээх
58 Таримал ургамлын үр, сортын тухай  нээх
59 Тамхины хяналтын тухай  нээх
60 Төрийн албаны тухай  нээх
61 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай  нээх
62 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай  нээх
63 Төсвийн тухай  нээх
64 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай  нээх
65 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай  нээх
66 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай  нээх
67 Төрийн хяналт шалгалтын тухай   нээх
68 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай  нээх
69 Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай  нээх
70 Ургамал хамгааллын тухай  нээх
71 Усны тухай  нээх
72 Харилцаа холбооны тухай  нээх
73 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай  нээх
74 Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай  нээх
75 Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай  нээх
76 Хог хаягдлын тухай  нээх
77 Хот байгуулалтын тухай  нээх
78 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай  нээх
79 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай  нээх
80 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай  нээх
81 Хөдөлмөрийн тухай  нээх
82 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай  нээх
83 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай  нээх
84 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай  нээх
85 Хувиргасан амьд организмын тухай  нээх
86 Хэмжил зүйн тухай   нээх
87 Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай  нээх
88 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай  нээх
89 Хүнсний тухай  нээх
90 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай  нээх
91 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  нээх
92 Цөмийн энергийн тухай хууль  нээх
93 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай  нээх
94 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай  нээх
95 Эрүүл мэндийн тухай  нээх
96 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай  нээх
97 Эрчим хүчний тухай  нээх
98 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай  нээх
99 Эрүүл ахуйн тухай

 нээх

100 Баяжуулсан хүнсний тухай нээх
101 Биеийн тамир, спортын тухай нээх
102 Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай нээх
103 Зөрчлийн тухай нээх
104 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай нээх
105 Номын сангийн тухай нээх
106 Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай нээх
107 Радио долгионы тухай нээх

Холбоотой мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.