МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

January 12, 2022 626

Монгол Улсын Засгийн газрын “Эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ-ын хүрээнд , ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫГ 50% БУУРУУЛЖ , “ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ” үйлчилгээг нэмэгдүүлэн баялаг бүтээгчдийнхээ үйл ажиллагааны стандартыг дээшлүүлэх замаар иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад чиглүүлэн төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/115 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2022 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/115 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг ТАТАЖ авна уу.

Холбоотой мэдээ

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2022 ОНЫ Б ТУШААЛ

1 Б/01 Нээх 2 М.Бөхжаргалыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/02 Нээх 3 Б.Дун

February 17, 2022

АРХИВ

Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөөний биелэлт Байгууллагын тайлан Тендер

January 13, 2022

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын Засгийн газрын “Эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”, Мэргэжлийн хяналтын

January 12, 2022

© 2022 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.