ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

April 6, 2021 62
Цөмийн энергийн тухай хууль, холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар МИАТ ХК-ийн Агаарын хөлөг засвар үйлчилгээний газрын Үл эвдэх сорил хэмжил зүйн лабораторид ашиглаж буй рентген радиаграфийн аппарат, “Энхийг цацруулагч” ХХК-ийн шүдний эмнэлэгт тус тус зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.
Зөвлөн туслах үйлчилгээгээр ашиглагдаж буй рентген аппарат, радиаграфийн аппарат, цацрагтай ажиллагчийн ажлын байр болон бусад холбогдох цэгүүдэд цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлж ажиллалаа.

Холбоотой мэдээ

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Цөмийн энергийн тухай хууль, холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар МИАТ ХК-ийн Агаарын хө

April 6, 2021

АЖЛЫН БАЙРНЫ ХЯНАЛТ ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр

March 26, 2021

“ДОГБУГИ”-НИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛООР ЗОГСООЛОО

МХЕГ-ын дэд даргын баталсан  01/48 дугаартай удирдамжийн дагуу “Корей трейдинг” ХХК-ийн “Догбуги”-ни

March 26, 2021

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.