БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН 327 КОМПАНИЙН 53 ХУВЬ НЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАНГААГҮЙ БАЙНА

September 21, 2020 335
Нийслэлд барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 327 аж ахуй нэгж байгууллагуудад Төрийн хяналт шалгалтын хуулийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад 327, иргэдээс ирүүлсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаагүй 48 гомдол мэдээллээр хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
Шалгалтаар нийт 341 зөрчил илэрсэн байдлыг үзвэл.
1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаагүй 173 буюу 53%,
2. Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоодын хяналт шалгалтыг мөрдөөгүй 94 буюу 29%,
3. Бусад /Шинэчлэн батлагдсан /UCS0001-01:2019/ Барилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлагыг хэрэгжүүлэхгүй, орчны аюулгүй байдлыг хангаагүй, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хуульд заасан хэмжээгээр төсвийг баталдаггүй / 60 буюу 18% зөрчлүүд эзэлж байна.
Зөрчил арилгуулахаар 111 ААНБ-д улсын /ахлах/ байцаагчийн 341 заалттай 111 албан даалгавар хүргүүлж, 134 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ ногдуулж, зөрчлийн үр дагаврыг арилгуулан биелэлтэд гүйцэтгэлийн хяналт хийлээ. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаагүй хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулж болох нь зохих ёсоор нотлогдсон ХУД –ийн 11 дүгээр хороонд Хурд майнинг ХХК, СБД-иийн 1 дүгээр хороонд Санкт ХХК-ий барилга угсралтын үйл ажилагааг тус тус Прокурорын тогтоолоор түр зогсоосон.
2. НМХГ-ын шуурхай албанд ирүүлсэн ослын мэдээллээр 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны байдлаар барилгын салбарт 25 ослын дуудлагаар ажилласан.
Барилгын талбай дээр гарсан ослын дуудлага 12 ирснээс бүлэг осол 4 гарч, осолд өртсөн хүний тоо 21, нас барсан 11хүн, гэмтсэн 10 хүн байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ослын тоо 0.8 % -иар буурчээ.

Холбоотой мэдээ

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН 81 ААН-Д УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Барилгын талбайд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хян

August 18, 2021

ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ ДАГАН МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

МХЕГ-ийн даргын баталсан 01/17 тоот удирдамжийн дагуу СХД-ийн 11-р хороо Баянхошуунд Нийслэлийн ЗД

October 6, 2020

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.