НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТҮР АЖЛЫН БАЙР

July 1, 2020 2976

Холбоотой мэдээ

2021 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

December 17, 2021

2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2021 онд давхардсан тоогоор 5640 хяналт шалгалт, 3266 зөвлөн

December 17, 2021

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаал

December 3, 2020

© 2022 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.