ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ Б ТУШААЛ

March 22, 2020 4831
1 Г.Жавхлангийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/1 Нээх
2 Т.Одонтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/2 Нээх
3 Б.Энхтайваныг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/3 Нээх
4 Э.Сарангэрэл цалингүй чөлөө олгох тухай Б/4 Нээх
5 Ц.Цэнгэлбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/5 Нээх
6 М.Цэвэлмааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/6 Нээх
7 Б.Батбилгүүнийг шилжүүлэн ажлуулах тухай Б/7 Нээх
8 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/8 Нээх
9 Сургалтад оролцуулах тухай Б/9 Нээх
10 М.Баасандоржийг албан үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэх тухай Б/10 Нээх
11 О.Алтантуулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/11 Нээх
12 Д.Дашдуламд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/12 Нээх
13 М.Мөнхсаруулд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/13 Нээх
14 Г.Туяад сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/14 Нээх
15 С.Одсүрэнг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/15 Нээх
16 Б.Батмөнхөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/16 Нээх
17 Д.Солонго-ыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/17 Нээх
18 Э.Жавхланг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/18 Нээх
19 Ш.калибекыг ажилд томилох тухай Б/19 Нээх
20 Б.Халиунааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/20 Нээх
21 Д.Солонгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/21 Нээх
22 Б.Батмөнхөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/22 Нээх
23 О.Золзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/23 Нээх
24 Ж.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/24 Нээх
25 Т.Батсүхэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/25 Нээх
26 Ч.Болорсайханд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/26 Нээх
27 Г.Нарантуяад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/27 Нээх
28 Ч.Энхчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/28 Нээх
29 Г.Уламбаяр төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/29 Нээх
30 С.Бүрэнжаргалыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/30 Нээх
31 С.Ренчинлхамд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/31 Нээх
32 Ж.Туулыг албан тушаалд томилох тухай Б/32 Нээх
33 А.Мөнх-эрдэнэ-ийг албан тушаалд томилох тухай Б/33 Нээх
34 Б/34 Нээх
35 Х.Ундармааг албан тушаалд томилох тухай Б/35 Нээх
36 Х.Алтанчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/36 Нээх
37 Г.Эрдэнэхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/37 Нээх
38 Д.Уранцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/38 Нээх
39 Б.Ичинхоролыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/39 Нээх
40 Б.Уянгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/40 Нээх
41 Э.Шинэцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/41 Нээх
42 Сургалтад оролцуулах тухай Б/42 Нээх
43 А.Жаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/43 Нээх
44 Ш.Гантуяагийн хүүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/44 Нээх
45 Д.Ганцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/45 Нээх
46 С.Сансар-Азыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/46 Нээх
47 Б.Уянгыг албан тушаалд томилох тухай Б/47 Нээх
48 Г.Отгонцэцэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/48 Нээх
49 Л.Хишигсүрэнг албан тушаалд томилох Б/49 Нээх
50 Г.Эрхэмбаатарыг ажилд томилох тухай Б/50 Нээх
51 Б.Мөнхдэлгэрийг албан тушаалд томилох тухай Б/51 Нээх
52 Б.Хаш-эрдэнийг албан тушаалд томилох тухай Б/52 Нээх
53 Б.Болормааг албан тушаалд томилох тухай Б/53 Нээх
54 Ц.Идэрбатыг албан тушаалд томилох тухай Б/54 Нээх
55 Г.Отгонсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/55 Нээх
56 Г.Ганзаяаг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/56 Нээх
57 Б.Уянгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/57 Нээх
58 Г.Уртанасанд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/58 Нээх
59 Б.Хундмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/59 Нээх
60 Т.Хуланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/60 Нээх
61 Э.Чулуунхишигтэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/61 Нээх
62 Б.Алтанзулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/62 Нээх
63 Г.Ганбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/63 Нээх
64 О.Бүдханд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/64 Нээх
65 С.Батмөнхийг сэлгэн ажиллуулах тухай Б/65 Нээх
66 Г.Энхмаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/66 Нээх
67 Н.Дэлгэртуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/67 Нээх
68 С.Сансар-Азыг албан тушаалд томилох тухай Б/68 Нээх
69 А.Ренчинванжилд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/69 Нээх
70 Б.Энхцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/70 Нээх
71 Г.Цэцэгдэлгэрт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/71 Нээх
72 Б.Пүрэвжаргалыг ажилд томилох тухай Б/72 Нээх
73 Д.Оюунбилэгийг шилжүүлэн ажилуулах тухай Б/73 Нээх
74 Э.Казизаг ажилд томилох тухай Б/74 Нээх
75 Д.Анхтуяагийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/75 Нээх
76 Г.Отгонсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/76 Нээх
77 Ш.Оюунчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/77 Нээх
78 Э.Оюунсоёмбод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/78 Нээх
79 Б.Золзаяаг албан тушаалд томилох тухай Б/79 Нээх
80 Ч.Баярсанаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/80 Нээх
81 Б.Цэрэнхандад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/81 Нээх
82 М.Чанцалдуламыг албан тушаалд томилох тухай Б/82 Нээх
83 А.Цэцэгмааг албан тушаалд томилох тухай Б/83 Нээх
84 Г.Энхбаярыг туршилтын хугацаагаар томилох тухай Б/84 Нээх
85 Б.Хандсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/85 Нээх
86 Л.Батжаргалд  цалинтай чөлөө олгох тухай Б/86 Нээх
87 О.Энхболдод цалинтай чөлөө олгох тухай Б/87 Нээх
88 П.Туяацэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/88 Нээх
89 Я.Хандармааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/89 Нээх
90 С.Шинэбаярыг албан тушаалд томилох тухай Б/90 Нээх
91 Т.Энхтүвшинг албан тушаалд томилох тухай Б/91 Нээх
92 Э.Дашмааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/92 Нээх
93 Г.Отгонцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/93 Нээх
94 Т.Батцэнгэлийг албан тушаалд томилох тухай Б/94 Нээх
95 Б/95 Нээх
96 Б/96 Нээх
97 М.Батсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/97 Нээх
98 Э.Энх-Очирыг ажилд томилох тухай Б/98 Нээх
99 Ж.Гэрэлмааг албан тушаалд томилох тухай Б/99 Нээх
100 Л.Сэлэнгийг албан тушаалд томилох тухай Б/100 Нээх
101 Ажлын цагийг хорогдуулах тухай Б/101 Нээх
102 М.Мөнхбаярыг албан тушаалд томилох тухай Б/102 Нээх
103 Д.Энхцэцэгийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/103 Нээх
104 Т.Гэрэлчимэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/104 Нээх
105 Б.Хуланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/105 Нээх
106 С.Баясгаланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/106 Нээх
107 Г.Ганзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/107 Нээх
108 Г.Номинд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/108 Нээх
109 Т.Дулмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/109 Нээх
110 Ж.Цэвээнийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/110 Нээх
111 С.Эрдэнийг албан тушаалд томилох тухай Б/111 Нээх
112 Б.Бат-Оргилыг ажилд томилох тухай Б/112 Нээх
113 М.Батсайханыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/113 Нээх
114 Т.Сайнааг ажилд томилох тухай Б/114 Нээх
115 Б.Тамирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/115 Нээх
116 Г.Батсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/116 Нээх
117 Э.Отгонсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/117 Нээх
118 Н.Мягмарсүрэнгийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/118 Нээх
119 Э.Одонтуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/119 Нээх
120 Ч.Баярбаясгалангын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/120 Нээх
121 Ц.Төржаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/121 Нээх
122 Ү.Гантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/122 Нээх
123 Д.Урнааг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/123 Нээх
124 Э.Дашмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/124 Нээх
125 М.Бат-Очирыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/125 Нээх
126 Ш.Бямбаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/126 Нээх
127 Б.Уянгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/127 Нээх
128 Ч.Отгонжаргалыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/128 Нээх
129 О.Болор-Эрдэнийг сэлгэн ажилуулах тухай Б/129 Нээх
130 С.Буянжаргалыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/130 Нээх
131 П.Туяацэцэгийг ажилд томилох тухай Б/131 Нээх
132 С.Баттөрийг ажилд томилох тухай Б/132 Нээх
133 Б.Эрдэнэцогтыг ажилд томилох тухай Б/133 Нээх
134 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/134 Нээх
135 Б.Сүхбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/135 Нээх
136 М.Оюунбатад чөлөө олгох тухай Б/136 Нээх
137 Л.Зүмпэрэлмаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/137 Нээх
138 Ч.Пүрэвсүрэнг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/138 Нээх
139 Б.Эрдэнэцогтыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/139 Нээх
140 Х.Отгонтуулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/140 Нээх
141 Д.Доржсүрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/141 Нээх
142 Х.Солонгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/142 Нээх
143 Д.Жаргалсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/143 Нээх
144 М.Ууганбаатарыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/144 Нээх
145 С.Гантөмөрийг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/145 Нээх
146 Ажлын цагийг хорогдуулах тухай Б/146 Нээх
147 Г.Самданг ажлаас чөлөөлж хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/147 Нээх
148 А.Оюунтүлхүүрт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/148 Нээх
149 Д.Эрдэнэ-Очирыг ажлаас нь чөлөөлөх тухай Б/149 Нээх
150 Д.Эрдэнэ-Очирыг албан тушаалд томилох тухай Б/150 Нээх
151 Н.Энхмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/151 Нээх
152 С.Гантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/152 Нээх
153 Д.Рэгзэдсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/153 Нээх
154 Б.Алтантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/154 Нээх
155 Э.Отгонсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/155 Нээх
156 Д.Ганцэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/156 Нээх
157 Б.Сүрмааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/157 Нээх
158 Б.Очмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/158 Нээх
159 С.Долгорт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/159 Нээх
160 Д.Соёлмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/160 Нээх
161 Л.Мөнхсаруулд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/161 Нээх
162 Б.Баянхутагт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/162 Нээх
163 А.Худайбергенд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/163 Нээх
164 Э.Отгонсүрэнд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/164 Нээх
165 А.Жаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/165 Нээх
166 Ц.Энхзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/166 Нээх
167 Ц.Төржаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/167 Нээх
168 Д.Дэлгэрмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/168 Нээх
169 Г.Ганбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/169 Нээх
170 З.Сарангэрэлийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/170 Нээх
171 Б.Чулуунчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/171 Нээх
172 О.Нарангэрэлийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/172 Нээх
173 А.Цэцэгмааг цалинтай чөлөө олгох тухай Б/173 Нээх
174 Д.Цэндсүрэнг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/174 Нээх
175 Н.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/175 Нээх
176 Б.Баярмаад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/176 Нээх
177 Д.Ганчимэгийг сэлгэн ажиллуулах тухай Б/177 Нээх
178 Б.Пүрэвсүрэнийг ажилд томилох тухай Б/178 Нээх
179 С.Баттөрийн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б/179 Нээх
180 У.Энхтөрийг албан тушаалд томилох тухай Б/180 Нээх
181 Г.Батзоригийг ажилд томилох тухай Б/181 Нээх
182 Х.Ганчимэгийг ажилд томилох тухай Б/182 Нээх
183 Д.Батжаргалыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/183 Нээх
184 С.Төмөрбатад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/184 Нээх
185 Н.Баасандоржийг ажилд томилох тухай Б/185 Нээх
186 Б.Басхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/186 Нээх
187 Б.Халиунааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/187 Нээх
188 О.Сувдийг ажилд томилох тухай Б/188 Нээх
189 Э.Хадбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/189 Нээх
190 Т.Тогтохбаярыг ажилд томилох тухай Б/190 Нээх
191 М.Мөнхзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/191 Нээх
192 Д.Номинбаатарыг ажилд томилох тухай Б/192 Нээх
193 Н.Шинэ-Оргилд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/193 Нээх
194 М.Ганбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/194 Нээх
195 Б.Буджавыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/195 Нээх
196 Г.Мөнхтулгыг ажилд томилох тухай Б/196 Нээх
197 Д.Баасанжаргалд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/197 Нээх
198 Э.Дашмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/198 Нээх
199 Б.Болормааг тасгийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/199 Нээх
200 Хэлтсийн ахлах болон тасгийн дарга нарыг томилох тухай Б/200 Нээх
201 Б.Билэгсайханыг төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/201 Нээх
202 Б/202 Нээх
203 Р.Дулмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/203 Нээх
204 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/204 Нээх
205 А.Жаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/205 Нээх
206 Х.Энхнямд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/206 Нээх
207 Я.Дамдинрагчааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/207 Нээх
208 А.Есүхэйг ажилд томилох тухай Б/208 Нээх
209 Б/209 Нээх
210 И.Баттөгс цалинтай чөлөө олгох тухай Б/210 Нээх
211 Б.Бат-Эрдэнэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/211 Нээх
212 Н.Мөнхзулыг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/212 Нээх
213 Д.Ганчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/213 Нээх
214 А.Цэцэгмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/214 Нээх
215 Т.Балжиннямыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/215 Нээх
216 О.Отгонбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/216 Нээх
217 Б.Өлзийхишигт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/217 Нээх
218 Ж.Гэрэлмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/218 Нээх
219 Н.Номинд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/219 Нээх
220 С.Мөнхсүлдэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/220 Нээх
221 Д.Лхамсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/221 Нээх
222 П.Дашдаваад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/222 Нээх
223 Х.Байгалийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/223 Нээх
224 Г.Батнасанг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/224 Нээх
225 Б.Болормааг төрийн албанаас халах тухай Б/225 Нээх
226 Б.Баярмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/226 Нээх
227 Т.Цолмонг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/227 Нээх
228 Л.Баясгаланг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/228 Нээх
229 Т.Түмэндэмбэрэлийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/229 Нээх
230 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/230 Нээх
231 С.Уранчимэгийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/231 Нээх
232 Г.Энхбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/232 Нээх
233 Г.Энхээг албан тушаалд томилох тухай Б/233 Нээх
234 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/234 Нээх
235 Г.Вандандэмидэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/235 Нээх
236 Л.Жаргалсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/236 Нээх
237 Б.Баярмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/237 Нээх
238 Ч.Амарсанаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/238 Нээх
239 Шинээр томилогдсон албан хаагчдын 2020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/239 Нээх
240 М.Бадамцэцэгийг ажлаас чөлөөлх тухай Б/240 Нээх
241 Ж.Энхмааг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/241 Нээх
242 Б.Туяаг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай Б/242 Нээх
243 Э.Энх-Очирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/243 Нээх
244 Б.Номинд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/244 Нээх
245 Б.Халиунаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/245 Нээх
246 Б.Пүрэвжаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/246 Нээх
247 Д.Энхчимэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/247 Нээх
248 Д.Сарантуяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/248 Нээх
249 Б.Эрхэмбаярыг жилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/249 Нээх
250 А.Бямбасүрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/250 Нээх
251 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/251 Нээх
252 О.Болор-Эрдэнийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/252 Нээх
253 Б.Туулыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/253 Нээх
254 Д.Эрдэнэтуяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/254 Нээх
255 Э.Нарангаравын хүүхэл асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/255 Нээх
256 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/256 Нээх
257 Ц.Энхзаяад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/257 Нээх
258 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/258 Нээх
259 А.Жаргалд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/259 Нээх
260 С.Болорцэцэгийг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/260 Нээх
261 О.Алтантуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/261 Нээх
262 Б.Ганболдыг албан тушаалд томилох тухай Б/262 Нээх
263 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/263 Нээх
264 Т.Энхтүвшинг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/264 Нээх
265 П.Туяаг албан тушаалд томилох тухай Б/265 Нээх
266 Д.Өлзийбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/266 Нээх
267 Ө.Цэндсүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/267 Нээх
268 Г.Нэмэхбуянд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/268 Нээх
269 О.Сувдыг ажлаас чөлөөлж ажилд томилох тухай Б/269 Нээх
270 Б.Догмидцэрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/270 Нээх
271 Б.Хишигжаргалыг албан тушаалд томилох тухай Б/271 Нээх
272 Д.Чулуунчимэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/272 Нээх
273 Г.Батбаатарыг албан тушаалд томилох тухай Б/273 Нээх
274 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/274 Нээх
275 Л.Энхтуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/275 Нээх
276 Ц.Төржаргалыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/276 Нээх
277 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/277 Нээх
278 Д.Эрдэнэтуяаг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/278 Нээх
279 С.Лхагдуламд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/279 Нээх
280 П.Даваатөмөрт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/280 Нээх
281 С.Баасанцээд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/281 Нээх
282 Ш.Оюунчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/282 Нээх
283 О.Пүрэвжавт цалингүй чөлөө олгох тухай Б/283 Нээх
284 А.Цэцэгмаад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/284 Нээх
285 С.Шинэбаярыг хэлтсийн ахлахын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Б/285 Нээх
286 Д.Ганчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/286 Нээх
287 Т.Хуланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/287 Нээх
288 Ш.Оюунчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/288 Нээх
289 М.Энхжаргалыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/289 Нээх
290 Б.Лувсанжамцыг ажилд томилох тухай Б/290 Нээх
291 Б.Энхтунгалагийг ажилд томилох тухай Б/291 Нээх
292 Буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/292 Нээх
293 Ч.Дэлгэрсайханыг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/293 Нээх
294 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/294 Нээх
295 Я.Дамдинрагчааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/295 Нээх
296 Б.Хундмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/296 Нээх
297 Т.Намуунгоод сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/297 Нээх
298 Б.Цолмонгэрэлийг албан тушаалд томилох тухай Б/298 Нээх
299 Ч.Цэвэлмааг тор орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/299 Нээх
300 Ш.Хонгорзулыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/300 Нээх
301 Я.Батмөнхийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/301 Нээх
302 Б.Энхцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/302 Нээх
303 А.Худайбергенд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/303 Нээх
304 Х.Нямбаатарыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/304 Нээх
305 Ж.Мөнхзулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/305 Нээх
306 Ш.Батбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/306 Нээх
307 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/307 Нээх
308 Г.Уртанасанд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/308 Нээх
309 А.Ганболдыг ажилд томилох тухай Б/309 Нээх
310 Н.Амгаланбаярыг ажилд томилох тухай Б/310 Нээх
311 Ц.Цолмонг ажилд томилох тухай Б/311 Нээх
312 Х.Цогоог албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/312 Нээх
313 Д.Байгалмааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/313 Нээх
314 Ч.Дэнсмааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/314 Нээх
315 Ц.Нарантуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/315 Нээх
316 Б.Батбаатарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/316 Нээх
317 Г.Батсугарыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/317 Нээх
318 Х.Байгалийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/318 Нээх
319 Д.Анхтуяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/319 Нээх
320 Р.Дөлгөөнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/320 Нээх
321 Г.Энхтөрийг албан тушаалд томилох тухай Б/321 Нээх
322 Б.Баясгаланг албан тушаалд томилох тухай Б/322 Нээх
323 С.Уранчимэгийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/323 Нээх
324 Б.Бямба-Очирыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/324 Нээх
325 Н.Дүүрэнжаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/325 Нээх
326 Ж.Гэрэлмааг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/326 Нээх
327 Н.Батнягтыг албан тушаалд томилох тухай Б/327 Нээх
328 Д.Анхбаярыг ажилд томилох тухай Б/328 Нээх
329 М.Балжиннямыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/329 Нээх
330 Б.Дунгармааг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/330 Нээх
331 С.Батмөнхийг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/331 Нээх
332 А.Урангуад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/332 Нээх
333 Л.Пүрэвсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/333 Нээх
334 Д.Ариунболдын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/334 Нээх
335 Т.Намуунгоог ажлаас чөлөөлөх тухай Б/335 Нээх
336 О.Сувдыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/336 Нээх
337 Ү.Наранчимэгийг ажилд томилох тухай Б/337 Нээх
338 Г.Галбадрахад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/338 Нээх
339 Б.Бат-Эрдэнэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/339 Нээх
340 Б.Энхжаргалын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/340 Нээх
341 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Б/341 Нээх
342 Ц.Мөнх-Эрдэнийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/342 Нээх
343 Б.Догмидцэрэнг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/343 Нээх
344 Ж.Туулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/344 Нээх
345 Б.Халиунааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/345 Нээх
346 П.Ганзоригт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/346 Нээх
347 Б.Лувсанжамцыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/347 Нээх
348 Б.Ариунзаяаг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/348 Нээх
349 Г.Дамдинжавт чөлөө олгох тухай Б/349 Нээх
350 Э.Отгонсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/350 Нээх
351 А.Бямбасүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/351 Нээх
352 С.Баясгаланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/352 Нээх
353 М.Амарзаяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/353 Нээх
354 Ж.Ариунзаяаг албан тушаалд томилох тухай Б/354 Нээх
355 Э.Долгорбаярыг ажилд томилох тухай Б/355 Нээх
356 Х.Байгалийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/356 Нээх
357 Б.Хуланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/357 Нээх
358 Ж.Шархүүг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/358 Нээх
359 Н.Мөнхзулыг ажилд томилох тухай Б/359 Нээх
360 Б.Сүхбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/360 Нээх
361 Э.Чулуунхишигтэд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/361 Нээх
362 Я.Дамдинрагчаад нэмэгдэл урамшуулал олгох тухай Б/362 Нээх
363 Ж.Хүрэлтогоод цалинтай чөлөө олгох тухай Б/363 Нээх
364 С.Буянжаргалд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/364 Нээх
365 Р.Нармандахад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/365 Нээх
366 Л.Жаргалсайханг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/366 Нээх
367 А.Сүхбаатарыг ажлаас чөлөөлж ажилд томилох тухай Б/367 Нээх
368 Н.Золжаргалыг ажилд томилох тухай Б/368 Нээх
369 А.Мөнх-эрдэнэд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/369 Нээх
370 Г.Ган-Өлзийд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/370 Нээх
371 Т.Батсүхэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/371 Нээх
372 М.Баасандоржийг төрийн албанаас халах тухай Б/372 Нээх
373 Г.Баясгаланг ажилд томилох тухай Б/373 Нээх
374 Ч.Болортуяагийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/374 Нээх
375 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/375 Нээх
376 Ш.Сандаг-Очир, С.Батцэцэг нарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/376 Нээх
377 Ц.Сүглэгмаад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/377 Нээх
378 Э.Баасанбатад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/378 Нээх
379 Б.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/379 Нээх
380 Б.Болормааг ажилд томилох тухай Б/380 Нээх
381 Б.Хундмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/381 Нээх
382 Б.Бат-Эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/382 Нээх
383 Д.Баасандорж, О.Одонтунгалаг нарт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/383 Нээх
384 Б.Сүрмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/384 Нээх
385 Б.Байгальмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/385 Нээх
386 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай Б/386 Нээх
387 Б.Баянхутагтад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/387 Нээх
388 Л.Баярмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/388 Нээх
389 П.Баярмааг ажилд томилох тухай Б/389 Нээх
390 З.Алтацэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/390 Нээх
391 Б.Цэндтогтохыг ажилд томилох тухай Б/391 Нээх
392 Г.Номинг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/392 Нээх
393 Ц.Саруулыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/393 Нээх
394 А.Жаргалд олговор олгох тухай Б/394 Нээх
395 У.Алтанхуягийг ажилд томилох тухай Б/395 Нээх
396 Э.Билгүүнийг албан тушаалд томилох тухай Б/396 Нээх
397 Ч.Урангоог албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/397 Нээх
398 З.Ундаръяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/398 Нээх
399 Г.Хуягбаатарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/399 Нээх
400 П.Баярмааг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/400 Нээх
401 Д.Түвшинбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/401 Нээх
402 З.Зоригтхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/402 Нээх
403 Г.Анхзаяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/403 Нээх
404 Р.Энх-Ирээдүйгийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/404 Нээх
405 Б.Алдарсайханд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/405 Нээх
406 Г.Нарантуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/406 Нээх
407 Б.Цэрэнхандад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/407 Нээх
408 Б.Золбоод цалинтай чөлөө олгох тухай Б/408 Нээх
409 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Б/409 Нээх
410 М.Ганбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/410 Нээх
411 Б.Энхболдыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/411 Нээх
412 С.Шинэбаярт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/412 Нээх
413 Д.Доржсүрэнг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/413 Нээх
414 Х.Чинцэцэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/414 Нээх
415 Б.Бямба-Очирт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/415 Нээх
416 М.Нэргүйд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/416 Нээх
417 Цалинтай чөлөө олгох тухай Б/417 Нээх
418 Ш.Гантуяаг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/418 Нээх
419 Ш.Уранбилэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/419 Нээх
420 Т.Батцэнгэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/420 Нээх
421 И.Баттөгсөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/421 Нээх
422 Б.Цэндтогтохыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/422 Нээх
423 Б/423 Нээх
424 Т.Бүрэнжаргалыг ажилд томилох тухай Б/424 Нээх
425 Д.Хишигсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/425 Нээх
426 Б/426 Нээх
427 Т.Ишгэнийг ажилд томилох тухай Б/427 Нээх
428 Г.Баясгаланг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/428 Нээх
429 Р.Дулмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/429 Нээх
430 А.Ганболдыг цалинтай чөлөө олгох тухай Б/430 Нээх
431 Н.Баасандоржид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/431 Нээх
432 А.Алтанхундагыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/432 Нээх
433 М.Сарангоог түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/433 Нээх
434 Б/434 Нээх
435 Б/435 Нээх
436 Б.Мөнхдөлийг албан тушаалд томилох тухай Б/436 Нээх
437 Н.Болор-Эрдэнийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/437 Нээх
438 Т.Цогзолмааг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/438 Нээх
439 Б.Золзаяаг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/439 Нээх
440 Ү.Намууныг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/440 Нээх
441 Б/441 Нээх
442 Д.Сарантуяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/442 Нээх
443 Б.Баяржаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/443 Нээх
444 Н.Чанцалдуламыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/444 Нээх
445 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай Б/445 Нээх
446 Н.Шинэ-Оргилыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/446 Нээх
447 И.Баттөгсийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/447 Нээх
448 Б.Бат-Эрдэнийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/448 Нээх
449 Ц.Рэнцэндулам цалинтай чөлөө олгох тухай Б/449 Нээх
450 А.Жаргалыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/450 Нээх
451 З.Азжаргалыг албан тушаалд томилог тухай Б/451 Нээх
452 Буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/452 Нээх
453 Ж.Даваахүү ажилд томилох тухай Б/453 Нээх
454 Ж.Батхүүг ажилд томилох тухай Б/454 Нээх
455 Г.Хуягбаатарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/455 Нээх
456 Зэрэг дэв шинэчлэн тогтоох тухай Б/456 Нээх
457 Ч.Ариунболорын хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/457 Нээх
458 Б.Нарангэрэлийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/458 Нээх
459 Н.Батзаяаг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/459 Нээх
460 Л.Уртнасанд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/460 Нээх
461 С.Оюундарийг ажилд томилох тухай Б/461 Нээх
462 Г.Билгүүнийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/462 Нээх
463 Ч.Отгонжаргалыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/463 Нээх
464 М.Амарзаяаг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/464 Нээх
465 М.Бат-Очирыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/465 Нээх
466 Н.Нарангэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/466 Нээх
467 Д.Энхжаргалыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/467 Нээх
468 У.Ёндонг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/468 Нээх
469 Д.Жамсранг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/469 Нээх
470 Ц.Зуунчимэгийг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/470 Нээх
471 Ц.Цэнгэлийг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/471 Нээх
472 А.Санчирыг ажилд томилох тухай Б/472 Нээх
473 М.Нарандуламыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/473 Нээх
474 Б.Энхжинг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/474 Нээх
475 Ч.Баярхүүг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/475 Нээх
476 Д.Алтанзулыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/476 Нээх
477 С.Ариунцэцэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/477 Нээх
478 Ц.Хишигжаргалыг албан тушаалд томилох тухай Б/478 Нээх
479 Г.Жавхланд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай Б/479 Нээх
480 А.Дарьцэвээнийг ажилд томилох тухай Б/480 Нээх
481 Н.Амарзаяаг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/481 Нээх
482 М.Энхжаргалыг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/482 Нээх
483 Б.Хашчимэгийг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/483 Нээх
484 Б.Угтахбаярыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/484 Нээх
485 Л.Эрдэнэбатыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/485 Нээх
486 Р.Дөлгөөнийг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/486 Нээх
487 А.Алтанцэцэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/487 Нээх
488 Б/488 Нээх
489 Д.Ганчимэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/489 Нээх
490 Э.Уугантуяаг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Б/490 Нээх
491 З.Ганбатыг албан тушаалд томилох тухай Б/491 Нээх
492 Ө.Асылбекийг албан тушаалд томилох тухай Б/492 Нээх
493 Б.Ганпүрэвийг албан тушаалд томилох тухай Б/493 Нээх
494 Б.Баярмааг ажилд томилох тухай Б/494 Нээх
495 Б.Найрамдалыг хэлтсийн ахлахаар томилох тухай Б/495 Нээх
496 Цахимаар ажиллуулах тухай Б/496 Нээх
497 М.Аззаяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/497 Нээх
498 Г.Батзоригт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/498 Нээх
499 Л.Гандэнжамцыг албан тушаалд томилох тухай Б/499 Нээх
500 Ү.Төгөлдөрийг ажилд томилох тухай Б/500 Нээх

Холбоотой мэдээ

ЗААЛ ДҮҮРГЭЛТИЙГ ХЭТРҮҮЛЭН АШИГЛАХ НЬ ХАЛДВАРЫН ЭРСДЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газартай хамтарсан баг бүрэлдэхү

September 16, 2021

УЛСЫН НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ БАЙНА

Ус хангамж, ариутгах татуургын хяналтаар: Далан суваг: Нийслэлийн хэмжээнд үерийн гамшгийн аюулд өр

August 26, 2021

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинээр ашиглалтад орж байгаа барилга бай

August 23, 2021

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.