АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН АШИГЛАХ ЛИЦЕНЗ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ТУХАЙН ОРД УУРХАЙН ОБЬЕКТ ДЭЭР БАЙХ ЁСТОЙ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

March 30, 2020 1234

1.Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ (хуулбар)

2.Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл

3.Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлсөн баримт

4.Орд ашиглах ТЭЗҮ

5.Ашигт малтмалын нөөцийг улсын бүртгэлд авсан ЭБЗ-ийн хурлын протокол

6.Нөөц бодсон геологийн дэвсгэр зураг

7.Үнэт металл олборлолтын журнал

8.Ашиглалтын үеийн геологи, маркшейдерийн бичиг баримт

Сар улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ

10.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлсөн баримт

11.Төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи хайгуулын зардлыг улсын төсөвт нөхөн төлөх гэрээ төлсөн тухай баримт

12. Ажлын нарядын дэвтэр

13. Аваар устгах төлөвлөгөө

14. Тэсэлгээний ажил явуулах зөвшөөрөл

15. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт

16.Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа сургалтын бүртгэл

17.Өнгөрсөн жилийн уулын ажлын гүйцэтгэл тайлан

18. Ашиглаж дууссан блок хаасан тухай акт

19.Технологийн баяжуулалтын үеийн алдагдал хаягдлыг өөрсдөө болон хяналтын байгууллагын тогтоосон тайлан, хяналтын байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

20. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө

21.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

22. Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээлтийн ажлын 50 хувийг төлсөн, барьцаалсан баримт

23. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг сум орон нутагт хүлээлгэн өгсөн акт

24. Газар, ус ашиглах гэрээ болон төлбөр төлсөн тухай баримт

25. Уурхайн эдэлбэрийн шав тэмдэг тавиулсан акт

26. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өмчлөх эрхийг хөндсөн бүх төрлийн гэрээ хэлцэл

27. Тухайн орон нутгаас ажиллаж буй хүмүүсийн судалгаа

28.Урьд нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын улсын байцаагч нараас тавьсан албан шаардлага

29.Тухайн жилийн батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөө

Холбоотой мэдээ

ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН БОЛЛОО

  Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэгдүгээр хурал 2022 оны 1

November 3, 2022

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХЭВИЙН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

“Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг татан буулгалаа” гэсэн мэдээлэл зарим сайт, олон нийтийн сүлжээгээ

October 27, 2022

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.