МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮРЭЭЛЭНД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

February 21, 2020 29

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Мал эмнэлгийн хүрээлэнд ашиглаж буй рентген тоног, төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Зөвлөн туслах үйлчилгээгээр цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.

Холбоотой мэдээ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХҮРЭЭЛЭНД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэли

February 21, 2020

МЕД ПОРТАЛ ЭМНЭЛЭГТ ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төл

February 20, 2020

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн т

February 18, 2020

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.