ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ Б ТУШААЛ

February 18, 2020 4829
1 Г.Жавхлангийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/1 Нээх
2 Т.Одонтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/2 Нээх
3 Б.Энхтайваныг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/3 Нээх
4 Э.Сарангэрэл цалингүй чөлөө олгох тухай Б/4 Нээх
5 Ц.Цэнгэлбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/5 Нээх
6 М.Цэвэлмааг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай Б/6 Нээх
7 Б.Батбилгүүнийг шилжүүлэн ажлуулах тухай Б/7 Нээх
8 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б/8 Нээх
9 Сургалтад оролцуулах тухай Б/9 Нээх
10 М.Баасандоржийг албан үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэх тухай Б/10 Нээх
11 О.Алтантуулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/11 Нээх
12 Д.Дашдуламд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/12 Нээх
13 М.Мөнхсаруулд сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/13 Нээх
14 Г.Туяад сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б/14 Нээх
15 С.Одсүрэнг төрийн албанаас чөлөөлөх тухай Б/15 Нээх
16 Б.Батмөнхөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/16 Нээх
17 Д.Солонго-ыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/17 Нээх
18 Э.Жавхланг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/18 Нээх
19 Ш.калибекыг ажилд томилох тухай Б/19 Нээх
20 Б.Халиунааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/20 Нээх
21 Д.Солонгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/21   Нээх
22 Б.Батмөнхөд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/22   Нээх
23 О.Золзаяад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/23   Нээх
24 Ж.Энхмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/24   Нээх
25 Т.Батсүхэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/25   Нээх
26 Ч.Болорсайханд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/26   Нээх
27 Г.Нарантуяад цалингүй чөлөө олгох тухай Б/27   Нээх
28 Ч.Энхчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/28   Нээх
29 Г.Уламбаяр төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/29   Нээх
30 С.Бүрэнжаргалыг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/30   Нээх
31 С.Ренчинлхамд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/31   Нээх
32 Ж.Туулыг албан тушаалд томилох тухай Б/32   Нээх
33 А.Мөнх-эрдэнэ-ийг албан тушаалд томилох тухай Б/33   Нээх
34   Б/34   Нээх
35 Х.Ундармааг албан тушаалд томилох тухай Б/35   Нээх
36 Х.Алтанчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/36   Нээх
37 Г.Эрдэнэхүүд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/37   Нээх
38 Д.Уранцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/38   Нээх
39   Б/39   Нээх
40 Б.Уянгыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/40   Нээх
41 Э.Шинэцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай Б/41   Нээх
42 Сургалтад оролцуулах тухай Б/42   Нээх
43 А.Жаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/43   Нээх
44 Ш.Гантуяагийн хүүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай  Б/44    
Нээх
45 Д.Ганцэцэгийг албан тушаалд томилох тухай  Б/45    
Нээх
46 С.Сансар-Азыг төрийн албанаас түр чөлөөлөх тухай Б/46    
Нээх
47 Б.Уянгыг албан тушаалд томилох тухай Б/47    
Нээх
48   Б/48    
Нээх
49 Л.Хишигсүрэнг албан тушаалд томилох Б/49    
Нээх
50 Г.Эрхэмбаатарыг ажилд томилох тухай Б/50    
Нээх
51 Б.Мөнхдэлгэрийг албан тушаалд томилох тухай Б/51    
Нээх
52 Б.Хаш-эрдэнийг албан тушаалд томилох тухай Б/52    
Нээх
53 Б.Болормааг албан тушаалд томилох тухай Б/53  
Нээх  
54 Ц.Идэрбатыг албан тушаалд томилох тухай Б/54    
Нээх
55 Г.Отгонсүрэнг албан тушаалд томилох тухай Б/55    
Нээх
56 Г.Ганзаяаг  албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/56  
Нээх  
57 Б.Уянгыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/57    
Нээх
58 Г.Уртанасанд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/58    
Нээх
59 Б.Хундмаад цалинтай чөлөө олгох тухай Б/59    
Нээх
60 Т.Хуланд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/60  
Нээх  
61 Э.Чулуунхишигтэд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/61    
Нээх
62 Б.Алтанзулд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/62    
Нээх
63 Г.Ганбаярт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/63    
Нээх
64 О.Бүдханд цалингүй чөлөө олгох тухай Б/64    
Нээх
65 С.Батмөнхийг сэлгэн ажиллуулах тухай Б/65    
Нээх
66   Б/66  
Нээх  
67 Н.Дэлгэртуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай Б/67   Нээх
68 С.Сансар-Азыг албан тушаалд томилох тухай Б/68   Нээх
69 А.Ренчинванжилд цалинтай чөлөө олгох тухай Б/69   Нээх
70 Б.Энхцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/70   Нээх
71 Г.Цэцэгдэлгэрт цалинтай чөлөө олгох тухай Б/71   Нээх
72 Б.Пүрэвжаргалыг ажилд томилох тухай Б/72   Нээх
73 Д.Оюунбилэгийг шилжүүлэн ажилуулах тухай Б/73   Нээх
74 Э.Казизаг ажилд томилох тухай Б/74   Нээх

Холбоотой мэдээ

Газрын даргын 2021 оны Б тушаал

1 Э.Ариунболдыг албан тушаалаас чөлөөлж, албан тушаалд томилох тухай Б/1 Нээх 2 М.Э

January 28, 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Үнэт цаасыг хүчингүй тооцох тухай А/1 2020.01.13 Нээх 2 Үн

February 18, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ Б ТУШААЛ

1 Г.Жавхлангийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/1 Нээх

February 18, 2020

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.