МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2020 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

December 23, 2019 215

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2020 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2020 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү. 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 113 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Холбоотой мэдээ

2020 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 2 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

February 20, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Үнэт цаасыг хүчингүй тооцох тухай А/1 2020.01.13 Нээх 2 Үн

February 18, 2020

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.