БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

August 29, 2019 23

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2019 оны 02-01/223 тоот “Барилгын материалын үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын материалын үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийгдэж байна. Тус удирдамжийн хүрээнд СХД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Өү энд Жи ХХК-ийн “Гялс” бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлээгүй зөрчил илрүүлж, Зөрчлийн тухай хуулийн 7.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар торгуулийг 0149171 дугаартай шийтгэлийн хуудсаар оногдуулж, зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэж ажиллалаа. Зөрчлийн тухай хуулийн 7.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгээр 3000 нэгжийн торгууль оногдуулах хуулийн заалттай. Мөн илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар Өү энд Жи ХХК-д 04-202/1432 дугаартай “Зөрчлийн үр дагаврыг арилгах арга хэмжээ авахуулах тухай” эрх бүхий албан тушаалтны даалгаврыг хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.