ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕС ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

July 4, 2019 23

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн ес дүгээр хуралдаан 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 4 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Байгалийн ургамал ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Хоёрдугаар асуудал:

Хөнгөн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Гуравдугаар асуудал:

Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллагад хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Дөрөвдүгээр асуудал:

Эмнэлгийн эмчилгээ оношилгоонд рентген аппарат,  тоног төхөөрөмж ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжид хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Холбоотой мэдээ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020 оны 02 дуг

April 23, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020

February 6, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГАА ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванзургаа дугаар хуралдаан

October 24, 2019

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.