ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

May 16, 2019 25
<![CDATA[

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг Дэд дарга С.Даваасүрэн удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 4 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал:

Малын эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Гуравдугаар асуудал:

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгуулага, хүнсний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэгч байгуулагуудад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Дөрөвдүгээр асуудал:

Агаар бохирдуулагч томоохон эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгуулгад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Хуралдаан 2019 оны 05 дугаар сарын 16 -ны өдрийн 10:00 цагт эхлэв
Арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Байгаль орчны хяналтын улсын  байцаагч Б.Гэрэлтуяа танилцууллаа
Малын эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад хийх хяналт шалгалтын тухай Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Э.Оюунсоёмбо танилцууллаа
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, хүнсний бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Лхагвадулам танилцууллаа
Агаар бохирдуулагч томоохон эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийсэн хяналт шалгалтын тухай Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Б.Сайнбаяр танилцууллаа
]]>

Холбоотой мэдээ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020 оны 02 дуг

April 23, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020

February 6, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГАА ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванзургаа дугаар хуралдаан

October 24, 2019

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.