МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

January 18, 2019 1482

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 116 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн A/ 175 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

 

2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо /давхардалгүй/ Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо /давхардалгүй/
МХЕГ 351 56
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 351 56
Нийслэлийн дүн 3,513 2,299
1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 1,607 1,076
2 Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 129 59
3 Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг 4 5
4 Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 261 161
5 Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 353 226
6 Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 79 67
7 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 277 189
8 Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 258 166
9 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 289 180
10 Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 256 17

Холбоотой мэдээ

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ЖУРАМ

June 22, 2021

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ ДҮРЭМ ЖУРАМ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ, ШИНЭЧ

February 9, 2021

2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2019 ОНЫ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨНИЙ СУДАЛГАА 2019 ОНЫ ЦАЛИНГҮЙ ЧӨЛӨӨНИЙ СУДАЛГАА 2019 ОНД С

February 9, 2021

© 2021 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.