АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

March 1, 2019 690

<![CDATA[Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь нийт албан хаагчидтай Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээг дүгнэж ажиллалаа.

Д/д Чиглэл, дүүрэг дэх МХХ-үүд Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ Гэрээний дүгнэлт
2014 2015 2016
1 НМХГ-ын удирдлага 21 24 24 зөрчилгүй
2 ХАБХААХХ 30 12 13 зөрчилгүй
3 ЭМБСХХ 27 28 27 зөрчилгүй
4 БОГУУХХ 16 20 23 зөрчилгүй
5 ДБХХ 38 44 40 зөрчилгүй
6 ЭИХХЦХХ 41 43 43 зөрчилгүй
7 ЦЦХХ 7 8 7 зөрчилгүй
8 ХНХТХХ 33 39 35 зөрчилгүй
9 БЗД дэх МХХ 32 34 33 зөрчилгүй
10 БГД дэх МХХ 33 23 23 зөрчилгүй
11 СБД дэх МХХ 26 22 26 зөрчилгүй
12 СХД дэх МХХ 29 34 36 зөрчилгүй
13 ХУД дэх МХХ 34 30 29 зөрчилгүй
14 ЧД дэх МХХ 28 24 23 зөрчилгүй
15 НД дэх МХХ 24 11 24 зөрчилгүй
16 БНД дэх МХХ 10 10 11 зөрчилгүй
НИЙТ 429 406 417  

]]>

Холбоотой мэдээ

2021 ОНЫ НМХГ-ЫН АВИЛГЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

АВИЛГЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ  ТАТАЖ АВАХ

January 13, 2022

АЛБАН ХААГЧИД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛАН АЖИЛЛАНА УУ

  Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалтан бо

January 28, 2021

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.