Газрын даргын зөвлөлийн хурал 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа. Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдаан 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Н

December 30, 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа. Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдаан 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Н

October 28, 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа. Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдаан 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Н

May 25, 2021

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа. Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдаан 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Н

March 11, 2021

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.