Газрын даргын зөвлөлийн хурал 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Нэг

October 29, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын Дэд дарга Б.Батшагай удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Нэгдү

October 22, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн наймдугаар хуралдаан 2020 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 09 дугаар сарын 24-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Нэг

September 24, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн долдугаар хуралдаан 2020 оны 09 дугаар сарын 10-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 09 дугаар сарын 10-ний өглөөний 10:00 цагт эхлэв. Нэгд

September 10, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 6 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв. Нэгдүгэ

July 9, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын Тамгын газрын дарга М.Баянмөнх удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 7 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 07 дугаар сарын 02 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэ

July 2, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаан 2020 оны 04 дугаар сарын 23-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дэд дарга Б.Батшагай удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ.Хуралдаан 2020 оны 04 дугаар сарын 23 -ны өдрийн 10:00 цагт эхлэв  

April 23, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дэд дарга С.Даваасүрэн удирдан явууллаа.Тус хуралдаанаар 1 асуудал хэлэлцлээ. Нэгдүгээр асуудал: Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэ

April 23, 2020

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.