ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Үнэт цаасыг хүчингүй тооцох тухай А/1 2020.01.13 Нээх 2 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/2 2020.01.13 Нээх 3 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр албан хаагчдын хуваарь батлах тухай А/3 2020.01.20 Нээх 4 Цалин

February 18, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ Б ТУШААЛ

1 Г.Жавхлангийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухай Б/1 Нээх 2 Т.Одонтуяаг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/2 Нээх 3 Б.Энхтайваныг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/3 Нээх 4 Э.Сарангэрэл цалингүй чөлөө олгох тухай Б/4

February 18, 2020

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ Б ТУШААЛ

1. Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Б /01 2019.01.02 Нээх 2. Т. Эрдэнэболорт цалинтай чөлөө олгох тухай  Б /02 2019.01.02 Нээх 3. С.Лхагвадуламд цалинтай чөлөө олгох тухай Б /03 2019.01.02 Нээх 4. А.Жаргалд цалинтай чөлөө олгох тухай Б /04 2019.01.02 Нээх 5. Т.Хуланд цалин

December 19, 2019

ГАЗРЫН ДАРГЫН 2019 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  A/01 2019.01.08 Нээх 2 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  A/02 2019.01.10 Нээх 3 Барилга байгууламжийн ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах, барилга байгууламжийн зураг төсөлд э

December 19, 2019
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.