АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2021 ОНЫ НМХГ-ЫН АВИЛГЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

АВИЛГЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ  ТАТАЖ АВАХ

January 13, 2022

АЛБАН ХААГЧИД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛАН АЖИЛЛАНА УУ

  Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаалтан болох улсын /ахлах/ байцаагч нараас  Авлигын эсрэг болон Монгол улсын Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх

January 28, 2021

АЛБАН ТУШААЛТНЫ АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ /ЗАГВАР/

  Татаж авах бол ЭНД дарна уу 11 Татаж авах бол ЭНД дарна уу  

January 14, 2021

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

<![CDATA[Авлигын эсрэг Олон улсын конвенц Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц Монгол Улсын хуулиуд Авлигын эсрэг хууль Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан

April 10, 2019

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАН

<![CDATA[ 2019 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

March 11, 2019

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

<![CDATA[Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь нийт албан хаагчидтай Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээг дүгнэж ажиллалаа. (more…)

March 1, 2019

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.