ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, ТАЙЛАГНАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 89 дугаар тогтоолоор батлагдсан Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг хэрэгжүүлэх талаар НМХГ-ын чиглэлийн хэлтсийн дарга болон хэлтсийн ахлахуудад “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжил

November 7, 2019

УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧИД ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТАЛААРХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

<![CDATA[ Дотоод Хяналт Шалгалт Мониторингийн хэлтсээс чиглэл, дүүргийн 267 улсын /ахлах/ байцаагч, Төв лабораторийн 29 албан хаагчдад төрийн албаны хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдон гарсан дагалдах дүрэм, журам, тушаалын талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд“Төрийн за

May 22, 2019

НМХГ-ЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСЭЭС ХИЙГДСЭН 2018 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2018 онд  хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагаа, иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээний талаар Хэрэглэгчийн үнэлгээний санал асуулгыг боловсруулан цахим болон цаасан хэлбэрээр 786 иргэдийн  саналыг авч нэгтгэн дүн шинжилгээ хийлээ.  Энэ удаагийн

February 1, 2019
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.